Thái Nguyên - Từ những nội dung cử tri quan tâm đến hoạch định chính sách KT - XH tại kỳ họp HĐND  

Xem với cỡ chữ
Bên lề Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XII, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN VŨ HỒNG BẮC chia sẻ, công tác tiếp xúc cử tri cần được đổi mới, hình thức cần đa dạng hóa, mở rộng phạm vi và đối tượng. Từ đó, HĐND có thể hoạch định các chính sách cụ thể phục vụ phát triển KT - XH địa phương.

- Việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH 6 tháng qua đã đạt được những kết quả như thế nào thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Vũ Hồng Bắc: trong 6 tháng đầu năm, mặc dù kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng với việc triển khai tích cực, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả các giải pháp của Chính phủ cũng như các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT - XH, một số chỉ tiêu KT - XH đã đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 8,6%; tổng thu ngân sách tăng 2,4% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 1.461 tỷ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ... Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK - Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến, kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử ATK - Định Hóa. Công tác xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các chính sách với người có công, gia đình chính sách tiếp tục được tập trung quan tâm. Trong 6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã có 10.860 lao động được tạo việc làm mới, bằng 67,9% kế hoạch. Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được thực hiện thường xuyên, kịp thời và tổ chức khám chữa bệnh đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhân dân...

- Một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động hàng năm của HĐND tỉnh cũng như các ban là việc thực hiện giám sát. Chủ tịch có thể cho biết những kết quả nổi bật trong công tác này thời gian qua?

Chủ tịch Vũ Hồng Bắc: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 14 đợt giám sát về các nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản; việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính; việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên xung phong; thực hiện chế độ chính sách đối với những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, về quản lý và sử dụng biên chế...

Hoạt động giám sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã mang lại nhiều kết quả tích cực; các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát đã triển khai thực hiện, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị sau giám sát. Tuy nhiên, từ thực tiễn giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho thấy tiến độ thực hiện chương trình chậm, chất lượng quy hoạch ở nhiều xã thấp. Một trong những nguyên nhân là tổ chức bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, bổ sung biên chế cán bộ làm công tác khuyến nông gắn với việc tham mưu, triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, đề nghị nghiên cứu, xây dựng các quy định về hỗ trợ đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Với những kiến nghị đó, UBND tỉnh đã tiếp thu nghiêm túc và triển khai kịp thời việc nghiên cứu, chuẩn bị nội dung các văn kiện trình tại Kỳ họp thứ 4 để HĐND tỉnh bàn thảo quyết định.

Cũng thông qua hoạt động giám sát tại Bệnh viện A Thái Nguyên, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chưa hoàn thiện của dự án mở rộng Bệnh viện A Thái Nguyên. Đến nay, UBND tỉnh đã bổ sung ngân sách để thực hiện dự án.

- Để hoạt động tiếp xúc cử tri thực sự hiệu quả, giúp HĐND ban hành những chủ trương, chính sách sát thực với thực tiễn, theo Chủ tịch, đâu là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác này?

Chủ tịch Vũ Hồng Bắc: để đạt hiệu quả cao, công tác tiếp xúc cử tri cần được đổi mới. Thứ nhất hình thức tiếp xúc cử tri phải theo hướng đa dạng, ngoài tiếp xúc định kỳ, theo nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, lĩnh vực mà đại biểu HĐND quan tâm thì khuyến khích đại biểu HĐND tiếp xúc cá nhân, hoặc theo nhóm cử tri nhưng phải đúng quy trình, định hướng và nắm vững kỹ năng, nghiệp vụ tiếp xúc cử tri. Thứ hai, về nội dung tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND phải bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nắm vững chủ trương, chính sách, tình hình phát triển KT-XH của địa phương, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện cần thiết; tạo không khí gần gũi để cử tri tập trung trao đổi và nêu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng. Thứ ba, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ và Trưởng đoàn các đoàn đại biểu HĐND trong việc chỉ đạo, đôn đốc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đặc biệt cần quan tâm đến năng lực của đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, để báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp bảo đảm chất lượng. Thứ tư, cần tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và các cơ quan, tổ chức hữu quan, kết hợp với việc rút kinh nghiệm kỳ họp cùng trao đổi, thống nhất việc chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết, trả lời kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cuối cùng, cần có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Đối với Thái Nguyên, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Đoàn ĐBQH, Thường trực MTTQ tỉnh và UBND tỉnh ký nghị quyết liên tịch ban hành quy chế phối hợp hoạt động, trong đó có hoạt động tiếp xúc cử tri. Thường trực HĐND tỉnh cũng đã đề nghị các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, vận dụng để ban hành Nghị quyết liên tịch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND cấp mình, trong đó có hoạt động tiếp xúc cử tri.

Từ tháng 7.2012, HĐND tỉnh sẽ có kế hoạch cụ thể, thường xuyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương, cơ quan, ngành. Hội nghị trực tuyến sẽ giúp Thường trực, các Ban HĐND cấp tỉnh, huyện nâng cao năng lực, thành quả, kể cả công tác tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức chất lượng hơn.


Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên bên hành lang kỳ họp
Ảnh: Lê Hằng

- Thưa Chủ tịch, để đáp ứng mong đợi của cử tri, tại Kỳ họp thứ Tư này, công tác chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới như thế nào?

Chủ tịch Vũ Hồng Bắc: tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XII đã quan tâm đổi mới công tác chất vấn để chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thực sự hiệu quả, đáp ứng sự mong đợi của cử tri. Qua các kỳ giám sát và tiếp xúc cử tri, đại biểu đã phát hiện được nhiều vấn đề. Những phản ánh đúng với thực tế và có tính phản biện cao sẽ được lựa chọn để chất vấn. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Văn phòng cũng tham mưu, đề xuất, giúp đại biểu nghiên cứu những nội dung mà cử tri quan tâm để lựa chọn nội dung chất vấn. Nhờ đó, các câu chất vấn sẽ mang tính toàn diện, đa chiều, phản ánh được mong muốn, nguyện vọng của cử tri cũng như tâm huyết của bản thân đại biểu. Việc trả lời chất vấn cũng cần có trọng tâm, trọng điểm, đi thẳng vào vấn đề. Ngoài các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác chất vấn, từ đó giúp nâng cao kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND và chất lượng, hiệu quả của công tác chất vấn và trả lời chất vấn.

- Xin cám ơn Chủ tịch!

Vi Hoa thực hiện