Thái Bình: Chi trả hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng còn lại gặp khó khăn do đại dịch  

Xem với cỡ chữ

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Theo báo cáo, Sở đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người và thân nhân người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, bảo vệ dưới nhiều hình thức. Tích cực triển khai thực hiện gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn đúng quy trình, quy định. Các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc rà soát, chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo nghề... Ban đề nghị đơn vị nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tham mưu phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị lĩnh vực dạy nghề; làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định hồ sơ để chi trả hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng còn lại gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Mai Phương