Thái Bình: Xác định đúng đối tượng cho vay để phát huy hiệu quả nguồn vốn 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo tại buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thái Bình về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung khác, tổng nguồn vốn của ngân hàng đến ngày 31.10.2019 đạt 2.949 tỷ đồng, tăng 178 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh số cho vay 10 tháng trên 920 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 2.900 tỷ đồng; tổng khách hàng đang vay vốn còn dư nợ trên 97.000 khách hàng. Nợ quá hạn gần 3,6 tỷ đồng. Hiện, ngân hàng đang thực hiện 9 chương trình cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tại buổi giám sát, đại diện ngân hàng đã giải trình một số nội dung liên quan đến hiệu quả thực hiện các chương trình cho vay đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội, xử lý nợ quá hạn, thẩm định đối tượng cho vay vốn… Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đàm Văn Vượng đề nghị ngân hàng xác định đúng, trúng đối tượng cho vay để phát huy hiệu quả đồng vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc cho vay vốn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong cho vay và quản lý vốn vay. 

HIỀN THU