Thái Bình: Tập trung giám sát những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm 

Xem với cỡ chữ
Theo đánh giá tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố mới đây: 5 tháng đầu năm, hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND các cấp đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, triển khai các nghị quyết HĐND bảo đảm đúng quy định. Thường trực HĐND tỉnh đã tham mưu tổ chức thành công 1 kỳ họp bất thường xem xét, thảo luận, thông qua 16 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác cán bộ. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 8 tờ trình của UBND tỉnh; tích cực, chủ động giám sát thường xuyên, khảo sát phục vụ thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp… Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và các huyện, thành phố 5 tháng đầu năm; đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đàm Văn Vượng đề nghị HĐND các cấp tập trung giám sát những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, thời sự; tăng cường tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư và tiếp dân.