Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển cảng hàng không quốc tế

Tạo hành lang pháp lý nhằm điều tiết kinh tế sân bay 

Xem với cỡ chữ
Do tính chất cấu thành của ngành công nghiệp hàng không trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nên các nhà quản lý thường bị chi phối bởi nhu cầu của ngành công nghiệp hàng không nhiều hơn những yêu cầu đặt ra của hạ tầng hàng không. Tuy nhiên, việc hình thành khuôn khổ pháp lý nhất quán cho lĩnh vực hạ tầng hàng không được xem là việc làm cấp thiết.

Trước những thay đổi sâu sắc về cơ cấu và sở hữu trong ngành hàng không, một loạt nước hiện đang xem xét lại khung pháp lý kinh tế liên quan đến lĩnh vực này. Theo giới chuyên gia, các dịch vụ hàng không cốt lõi cung cấp bởi các đường băng, sân bay và cơ sở hạ tầng có liên quan được xem là những “chi phí chìm”, hay còn gọi là chi phí không thể vãn hồi được. Kết quả là, những dịch vụ này mang đặc tính độc quyền tự nhiên. Do đó, xem xét những lựa chọn pháp lý nhằm cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc vận hành sân bay là cần thiết. Các mục tiêu chính sách liên quan đến một loạt dịch vụ về cơ sở hạ tầng sân bay cần được thể hiện trong việc phát triển vai trò hợp đồng của khu vực tư nhân.

Tại Anh, chức năng điều tiết kinh tế sân bay do Ủy ban độc quyền và sáp nhập (MMC) thực hiện. Ủy ban này đóng vai trò quan trọng, do nguồn thu từ các dịch vụ phi hàng không và sự cần thiết phải giám sát hành vi của sân bay nói chung đặc biệt quan trọng. Theo đó, 5 năm một lần, MMC nhận được thông tin về tình trạng tài chính và kế hoạch của các sân bay, cũng như đưa ra bất kỳ vấn đề nào cần được Cơ quan Hàng không dân dụng (CAA) xem xét. Quyết định cuối cùng về các khoản phí nằm trong CAA. Trách nhiệm của CCA là giám sát và ngăn chặn lợi nhuận quá mức dựa trên các rủi ro liên quan hoặc lợi nhuận của các ngành liên quan.

Với sự giám sát của MMC, các khoản phí thấp hơn bắt đầu xuất hiện tại cả hai sân bay London và Manchester, với chất lượng dịch vụ được duy trì hoặc cải thiện và tăng hiệu quả hơn. Các sân bay đầu tư mạnh để theo kịp xu hướng thị trường. Cùng với đó, Anh cũng đưa ra một loạt khung pháp lý bao trùm các vấn đề về an toàn, kỹ thuật, môi trường và kinh tế của sân bay.

N.Khánh