Tạo đột phá để giảm tiêu thụ năng lượng 

Xem với cỡ chữ
Theo đánh giá của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các nhà máy lọc hóa dầu đã và đang duy trì vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả. Tuy nhiên, để có sự đột phá trong việc giảm tiêu thụ năng lượng, các đơn vị cần mạnh dạn đầu tư, cải hoán, nâng cấp; cũng như tiếp tục triển khai các chương trình nghiên cứu dài hạn liên quan đến tối ưu hóa trong sản xuất, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển bền vững.

Tối ưu để giảm tiêu hao năng lượng

Đánh giá hiện trạng và xu hướng sử dụng hiệu quả năng lượng các nhà máy lọc hóa dầu, tại Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2019 diễn ra mới đây, Hội đồng Khoa học và Công nghệ PVN cho biết, đơn vị chế biến dầu khí của PVN đã liên tục cải tiến, tối ưu để giảm tiêu hao năng lượng. Đơn cử, Công ty cổ phần lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã giảm chỉ số tiêu hao năng lượng từ 117% (2013) xuống 103,6% (2019), triển khai 33 giải pháp, tiết giảm 17,4 triệu USD.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến cho biết, BSR đang tập trung triển khai các giải pháp tối ưu tiết kiệm năng lượng cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong giai đoạn 2020 - 2025 với chỉ số tiêu thụ năng lượng nhỏ hơn 102; tiêu thụ năng lượng nội bộ nhỏ hơn 7; áp dụng công nghệ biến tần cho các cụm thiết bị, phân xưởng chính; kết nối lưới điện quốc gia; tối ưu hóa vận hành (vận hành ở công suất cao và ổn định).


Nhà máy Đạm Phú Mỹ Nguồn: ITN

Trong giai đoạn 2025 - 2030, BSR đặt mục tiêu chỉ số tiêu thụ năng lượng nhỏ hơn 100; tiêu thụ năng lượng nội bộ nhỏ hơn 6,9; áp dụng công nghệ biến tần cho toàn bộ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; tối ưu hóa năng lượng cho giai đoạn Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy hoàn thành; nghiên cứu, triển khai giải pháp giãn tần suất bảo dưỡng tổng thể. Sau năm 2030, BSR đặt mục tiêu chỉ số tiêu thụ năng lượng < 95; tiêu thụ năng lượng nội bộ < 6,8; hoàn thiện kỹ thuật quản lý và tổ chức bảo dưỡng tổng thể theo định hướng tự chủ hoàn toàn tất cả các khâu; nghiên cứu áp dụng nguồn năng lượng mới.

Trong vòng 5 năm, Nhà máy Đạm Cà Mau đã giảm tiêu thụ năng lượng khoảng 3%, Nhà máy Đạm Phú Mỹ giảm tiêu thụ năng lượng khoảng 1,8%, hiện tại đạt đến mức thấp hơn tiêu thụ năng lượng trung bình của các nhà máy đạm tại Ấn Độ. Thời gian tới, công tác tối ưu tiết kiệm năng lượng tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ tập trung vào việc tăng cường hiệu suất tạo hạt, giảm lưu lượng vòng tuần hoàn rắn đi vào thiết bị sấy, tiết kiệm lượng khí đốt sử dụng sấy tại phân xưởng NPK; đưa chương trình tối ưu hóa lò hơi 10B8001 vào vận hành; nghiên cứu điều chỉnh nồng độ oxy dư trong khói lò của lò hơi phụ trợ 10B8001; nghiên cứu tính khả thi lắp biến tần cho bơm 40-P-5001/02/03; nghiên cứu triển khai nhà máy thông minh 4.0.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) Văn Tiến Thanh cho hay, PVCFC cũng đang triển khai lộ trình tối ưu tiết kiệm năng lượng cho Nhà máy Đạm Cà Mau giai đoạn đến năm 2020 gồm thu hồi khí xả tại cụm trung áp xưởng ureventa; áp dụng công nghệ ORC để phát điện; thu hồi CO2 trong dòng Permeate gas và Flashgas; mua hơi công nghiệp thay thế một phần khí nhiên liệu; cải tạo hệ thống trao đổi nhiệt; nghiên cứu đa dạng hóa nguồn nhiên liệu đầu vào.

Đồng bộ các giải pháp

Theo Hội đồng Khoa học và Công nghệ PVN, hoạt động tiết kiệm sử dụng năng lượng hiệu quả của Tập đoàn chủ yếu nằm trong chương trình tổng thể tối ưu hóa nâng cao hiệu quả hoạt động các nhà máy khâu sau. Thông qua việc thực hiện chương trình tối ưu, tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy lọc hóa dầu có thể tiết kiệm 10 - 20% năng lượng tiêu thụ.

Dự báo của một số tổ chức quốc tế cũng cho thấy, tốc độ tăng trưởng nhu cầu xăng dầu toàn cầu được dự báo giảm trong khoảng 10 - 20 năm tới do tiến bộ trong việc tiết kiệm nhiên liệu động cơ và sự thay thế bởi xe điện, nhiên liệu sạch; công suất các nhà máy lọc hóa dầu tăng khoảng 15% trong giai đoạn 2018 - 2040 từ 100 triệu thùng/ngày lên khoảng 115 triệu thùng/ngày, dẫn đến dư thừa công suất lọc dầu.

Các chuyên gia cho rằng, xu hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng năng lượng có hiệu quả là yêu cầu thiết yếu để các nhà máy lọc hóa dầu có thể tồn tại và cạnh tranh. Trong giai đoạn giá dầu biến động như hiện nay, ngoài việc áp dụng đồng bộ các giải pháp để duy trì vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao, các nhà máy chế biến dầu khí của PVN cần tiếp tục triển khai các giải pháp, dự án tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, các đơn vị cần mạnh dạn đầu tư, cải hoán nâng cấp để có sự đột phá trong việc giảm tiêu thụ năng lượng; tiếp tục triển khai các chương trình nghiên cứu dài hạn liên quan đến tối ưu hóa trong sản xuất, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển bền vững.

Ngoài ra, các nhà máy chế biến dầu khí của PVN cũng cần tiếp tục tìm kiếm các nguồn năng lượng, nguyên liệu giá rẻ, xem xét sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như dùng điện mặt trời áp mái… Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, Chính phủ cần xem xét, nghiên cứu, hỗ trợ cơ chế, chính sách, nguồn lực để áp dụng mô hình tích hợp tối ưu hóa chi phí tiện ích, năng lượng.