Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lai Châu Khóa XIV

Tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển 

Xem với cỡ chữ
Diễn ra trong 2 ngày với sự điều hành linh hoạt, khoa học của chủ tọa và tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lai Châu đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, được cử tri đánh giá cao. HĐND tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về các lĩnh vực, là cơ sở pháp lý tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đòn bẩy phát triển nông nghiệp

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua một số nghị quyết liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương với sự đồng thuận cao của các đại biểu. Trong đó, nghị quyết quy định chích sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn là những quyết sách được xem như đòn bẩy, tạo động lực thúc đẩy ngành nông nghiệp - lĩnh vực kinh tế chủ đạo của địa phương phát triển.

Đánh giá về các nghị quyết trong phát triển nông nghiệp, Giám đốc Sở KH - ĐT tỉnh Nguyễn Quang Huy cho rằng, tỉnh Lai Châu những năm gần đây tập trung vào định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, trên thực tế sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn đang trong tình trạng nhỏ lẻ, phân tán. Nguyên nhân do trước đây, việc thực hiện các chính sách trong nông nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách của Trung ương phân bổ cho các địa phương còn chậm và hạn hẹp nên chưa thu hút được đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tại kỳ họp vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua 2 nghị quyết quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, trong đó quy định cơ chế, chính sách tập trung đất đai, góp phần tạo quỹ đất hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn. Cùng với đó, chính quyền sẽ có sự hỗ trợ về nguồn vốn vay tín dụng là lãi suất ưu đãi đối với các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ông Huy nhấn mạnh thêm: “Hàng năm, tỉnh sẽ cân đối nguồn ngân sách để kịp thời hỗ trợ, thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao. Đây là một trong những tín hiệu đáng mừng trong bước phát triển của nông nghiệp tỉnh Lai Châu những năm tới”.

Song song với Nghị quyết hỗ trợ phát triển nông nghiệp, HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực khoa học - công nghệ (KHCN) trên địa bàn. Nghị quyết này quy định rất cụ thể điều kiện, nội dung và định mức hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ, hỗ trợ việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Theo đánh giá của nhiều đại biểu HĐND tỉnh, nghị quyết này cùng với nghị quyết về phát triển nông nghiệp sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp. Với vai trò là đơn vị tham mưu chính sách, Giám đốc Sở KH - CN Dương Đình Đức cho rằng: Chính sách này không chỉ hỗ trợ việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp, mà còn hỗ trợ quản lý chất lượng sản phẩm nông sản, góp phần nâng cao vị thế của các mặt hàng nông sản của Lai Châu trên thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và các HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trao đổi bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu HĐND tỉnh cho biết, sở dĩ các nghị quyết nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu HĐND tỉnh do chính sách đưa ra dựa trên cơ sở thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân; đồng thời, phù hợp với yêu cầu phát triển mà tỉnh đã đề ra, bảo đảm mục tiêu “Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao”.


Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Ảnh: Tường Vy

Bảo đảm an sinh xã hội

 Trên cơ sở những nghị quyết đã thông qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Vũ Văn Hoàn đề nghị, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tuyên truyền các nghị quyết và sớm ban hành các quyết định, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tích cực giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, bảo đảm các quyết sách được thực hiện hiệu quả, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân địa phương.

Không chỉ những nghị quyết về phát triển kinh tế, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua các nghị quyết liên quan trực tiếp đến vấn đề an sinh xã hội ở địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu 2019 - 2020, tùy từng “đối tượng hộ nghèo” khác nhau ở những địa phương khác nhau sẽ có mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem là ti vi hoặc radio, với mức hỗ trợ ti vi không quá 6,5 triệu đồng/bộ và radio không quá 700 nghìn đồng/bộ. Chính sách này giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp cận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Đồng thời, thông qua các phương tiện nghe - xem, đồng bào có thể học tập được những phương thức sản xuất mới, góp phần nâng cao cả đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập các bản, tổ dân phố thuộc các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên và thành phố Lai Châu. Việc ban hành nghị quyết này không chỉ thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả, mà còn giúp bảo đảm tiêu chí số hộ gia đình theo quy định; giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, từ đó tăng mức phụ cấp hàng tháng, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Bên cạnh đó, việc sáp nhập còn giúp giảm chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm tập trung, hiệu quả. Theo đó, thời gian tới, tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành sáp nhập 256 bản, tổ dân phố để thành lập 129 thôn, bản, tổ dân phố.

Ngoài ra, kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết về mức chi tặng quà mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi; Nghị quyết quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao; Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chi hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh… Có thể thấy, bên cạnh quan tâm đến các mục tiêu phát triển kinh tế, HĐND tỉnh cũng đã thông qua rất nhiều chính sách mang tính khuyến khích hoạt động văn hóa, tinh thần cho người dân trên địa bàn, hướng đến tạo ra sự ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế bền vững.

ĐÀO CẢNH