Kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu nhân dân (5.10.1988 - 5.10.2018)

Tạo diễn đàn để hoàn thiện pháp luật 

Xem với cỡ chữ


Ảnh: Lâm Hiển

Chúng ta đều biết, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đang nỗ lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chung tay vào việc đó có rất nhiều cơ quan, đơn vị từ Trung ương tới địa phương đã và đang có những biện pháp thiết thực, góp phần cho hoạt động của HĐND các cấp ngày càng hiệu quả và thực quyền. Trong số đó, có đóng góp rất nổi bật của Báo Đại biểu Nhân dân - tiếng nói của QH, diễn đàn của ĐBQH, HĐND và cử tri. Báo đã có những đóng góp thường xuyên, thiết thực, hiệu quả và khá toàn diện trên các mặt hoạt động của HĐND các cấp. Thông qua những bài viết sắc sảo, Báo đã truyền tải được những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong hoạt động của HĐND các cấp; đặc biệt để HĐND các cấp tham khảo được cách làm của QH trong việc xem xét, quyết định các vấn đề của cả nước được đặt trong bối cảnh của các địa phương. Báo cũng có được những gợi ý từ tiếng nói của cử tri để HĐND các cấp xem xét, quyết định những vấn đề cần phải đặt lên bàn của nghị trường, xem xét quyết định được thấu đáo những vấn đề của địa phương.

Mặt khác, thông tin của Báo cũng giúp cho HĐND địa phương xác định những trọng tâm hoạt động giám sát của mình. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động, ý kiến tư vấn của các chuyên gia cũng được Báo đăng tải, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đặc biệt, một đóng góp rất quan trọng của Báo Đại biểu Nhân dân là đã tạo ra những diễn đàn để hoàn thiện pháp luật, là cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp, mà thực chất là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương các cấp. Chính vì vậy, có thể nói, đóng góp của Báo đối với việc nâng cao chất lượng HĐND các cấp là vô cùng to lớn và hết sức thiết thực, hiệu quả.

Điển hình trong số đó, trong tiến trình bàn thảo để sửa đổi Hiến pháp 1992 có một diễn đàn đã được mở ra với sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân cũng như các chuyên gia, các đại biểu nhân dân ở các cấp. Đi đầu trong việc mở ra diễn đàn này là Báo Đại biểu Nhân dân đã giúp cho việc thảo luận, làm sáng tỏ vấn đề, sự cần thiết của HĐND ở các cấp chính quyền. Trên thực tế, Báo đã có rất nhiều bài viết; những phóng sự mang tính chất điều tra; phỏng vấn các chuyên gia, các ĐBQH cũng như đại biểu HĐND; những thông tin đăng tải từ kinh nghiệm của các nước cũng giúp cho tiến trình xem xét, quyết định ban hành Hiến pháp được trúng, đúng hơn.

Trong đó, đặc biệt là việc quyết định về mô hình chính quyền địa phương. Mô hình chính quyền địa phương của chúng ta được xây dựng trên nguyên tắc xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của dân chủ đại diện ở các địa phương và tăng cường sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp. Điều đó đã đóng góp cho QH là cơ quan cuối cùng xem xét quyết định, ban hành Hiến pháp 2013. Trong đó, đã xác định mô hình ở đâu có chính quyền, ở đó có cơ quan dân cử được người dân ủy quyền nắm giữ quyền lực Nhà nước ở địa phương đó. Đây là đóng góp tôi cho rằng thực sự lớn của Báo, cũng như nhiều cơ quan khác trong việc chúng ta hoạch định một mô hình chính quyền đúng với yêu cầu của dân, do dân và vì dân.

Trong thời gian tới, tin tưởng Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục có những đổi mới thiết thực, đóng góp cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử các cấp, trong đó có HĐND các địa phương. Thiết nghĩ, với điều kiện hiện nay, HĐND các cấp đã và đang hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND. Tuy nhiên, khung pháp lý để HĐND hoạt động thực quyền và hiệu quả hơn cần tiếp tục hoàn thiện. Đây là một hướng mà Báo Đại biểu Nhân dân chắc chắn thời gian tới cần tập trung để hoàn thiện pháp luật về chính quyền địa phương, về hoạt động giám sát của địa phương, về viêc thực hiện chức năng quyết định của HĐND. Đó là điều chúng tôi mong mỏi và gửi gắm vào Báo.

Mặt khác, Báo cần tiếp tục làm tốt hơn việc đóng vai trò làm cầu nối giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp; và cũng đóng vai trò là cầu nối giữa HĐND các địa phương; giữa HĐND với QH, để đại biểu HĐND ở các cấp có thể tin cậy tờ báo, vì ở đó có được những thông tin rất hữu ích cho mình và cho hoạt động của các cơ quan HĐND các cấp. Để làm tốt điều này, Báo cần phát triển mạng lưới cộng tác viên sâu rộng tới các địa phương để vươn xa hơn, phục vụ được tốt hơn, sâu rộng hơn tới các đối tượng, trước hết là các đại biểu HĐND cũng như cử tri trên khắp cả nước.

Nguyễn Đình Bích - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hải Phòng
TRẦN TÂM ghi