Tăng tuổi nghỉ hưu với lao động nữ có chuyên môn kỹ thuật cao 

Xem với cỡ chữ
Đối với nhóm lao động nữ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt thì cần điều chỉnh mốc nghỉ hưu tương đương nam giới để họ có thêm thời gian cống hiến. Đó là một trong những góp ý của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đối với dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhất trí việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình và quyền được nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung đối với những ngành nghề đặc biệt. Tuy nhiên, để giảm thiểu nguy cơ phát sinh các vấn đề bất bình đẳng đối với các khu vực, ngành nghề, đối tượng khác nhau, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chia ra các nhóm lao động khác nhau và đề xuất mỗi nhóm nên có một lộ trình để tránh gây thiệt thòi cho người lao động nhưng vẫn bảo đảm quyền lao động cũng như sự cống hiến cho xã hội.

Theo đó, nhóm lao động nữ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt, là nhóm nhân lực nữ chất lượng cao, tích lũy đủ kiến thức kinh nghiệm để tiếp tục lao động cống hiến cho xã hội. Hiện nay, thực hiện Nghị định 141/2013 và Nghị định 53/2015, một số nhóm đối tượng được nghỉ hưu ở độ tuổi 60 bằng với nam giới, đã góp phần tăng tỷ lệ cán bộ nữ phát huy vai trò đóng góp nhiều công sức trí tuệ cho đất nước. Do đó, đề nghị dự thảo kế thừa các quy định hiện hành để điều chỉnh mốc tuổi nghỉ hưu tương đương với nam giới và thực hiện ngay với những nhóm đối tượng này. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu tuổi nghỉ hưu cao hơn cho một số nhóm đối tượng nữ là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và một số công việc nghề nghiệp đặc biệt, đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về tuổi nghỉ hưu hoặc giãn lộ trình hợp lý, đồng thời có chính sách bảo đảm an sinh xã hội với nhóm đối tượng này khi nghỉ hưu. Bởi qua khảo sát các ý kiến của người lao động người sử dụng lao động tại 5 tỉnh thuộc miền Nam, Trung, Bắc và Tây Nguyên, làm việc ở các ngành nghề giày da, may mặc, điện tử, cạo mủ cao su, thủy sản, vệ sinh môi trường, du lịch… đều cho rằng, đối với các ngành nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm người lao động khó có thể tiếp tục lao động sau tuổi nghỉ hưu hiện hành.

Đối với các nhóm đối tượng lao động hiện đang làm việc ở vùng cao, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo đã được quy định trong Bộ luật Lao động 2012, có thể nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn. Thực tế, các khu vực trên có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn do đó rất cần có chính sách tuổi hưu phù hợp.

Minh Nhật