Hải Phòng:

Tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay 

Xem với cỡ chữ
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hải Phòng 9 tháng qua ước đạt 16,42%, gấp 2,35 lần tốc độ tăng GDP cả nước (6,98%) và cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thành phố.

9 tháng, thu ngân sách hơn 66 nghìn tỷ đồng

TP Hải Phòng triển khai nhiệm vụ năm 2019 tràn đầy tin tưởng và sự lạc quan và đạt được những kết quả nổi bật.

9 tháng năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong đó nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,42% (kế hoạch cả năm tăng 15,5% trở lên), gấp 2,35 lần tốc độ tăng GDP cả nước (6,98%), cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 24,03% (kế hoạch cả năm tăng 22%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,66 tỷ USD. Sản lượng hàng qua cảng đạt 90,56 triệu tấn, tăng 15,03%. Thu hút khách du lịch ước đạt 6,86 triệu lượt, tăng 15,69%.  Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” được phát huy, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng bám sát kế hoạch và vượt chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt trên 66 nghìn tỷ đồng, tăng 33,1% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng của thành phố tiếp tục có những đột phá mạnh mẽ, hàng loạt dự án mới, mở hướng chiến lược đã được triển khai và khánh thành để kết nối Hải Phòng với các địa phương vùng duyên hải Bắc Bộ. Mới đây, cầu Hoàng Văn Thụ được thông xe kỹ thuật, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về phía bắc sông Cấm, là tiền đề thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị là đến năm 2025 hoàn thành việc di chuyển Trung tâm hành chính thành phố sang phía bắc sông Cấm, cũng như từng bước hoàn thiện trung tâm thành phố mới theo định hướng phát triển không gian đô thị và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Hải Phòng đã được Thủ tướng phê duyệt.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho rằng, mặc dù đạt được những kết quả mang tính đột phá, thành phố vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là khắc phục triệt để những hạn chế như: tình trạng bỏ sót, thất thoát nguồn thu chưa được khắc phục; kỷ cương, kỷ luật công vụ vẫn bộc lộ hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đạt tiến độ như yều cầu đề ra; một số nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.


Kết cấu hạ tầng thành phố tiếp tục có bước đột phá

Đẩy nhanh tiến độ giao thông trọng điểm

Tại Hội nghị Thành ủy diễn ra ngày 29.10, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành thành phố.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hải Phòng cũng đã thông qua các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019; tập trung cải cách hành chính; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, gian lận thuế; đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công và tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy lưu ý, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm; quan tâm hơn các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng từ nay đến cuối năm là hoàn thành xây dựng mô hình riêng về nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng bộ tiêu chí chuẩn; phấn đấu mỗi huyện có một xã nông thôn mới kiểu mẫu. Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đến hết năm 2019, 100% các xã phải có công an chính quy. Theo đó, Công an thành phố hoàn thành thực hiện đưa công an chính quy về xã trước khi tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ tới để thuận tiện trong công tác bố trí cán bộ, cũng như đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự. Các địa phương cũng cần đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức.

 Một số chỉ tiêu của Hải Phòng trong năm 2020: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 16,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 5.637 USD; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 23%; thu ngân sách 120 nghìn tỷ đồng; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 153.300 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 18.923 triệu USD (tăng 20%); thu hút khách du lịch đạt 10,64 triệu lượt khách; thu hút 1,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thành phố cũng phấn đấu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu xây dựng 7 xã cơ bản hoàn thành mô hình nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ thất nghiệp thành thị 3,86%; giải quyết việc làm cho khoảng 55.400 lượt người lao động; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90,7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh ở đô thị đạt 100%, nông thôn đạt 90%...

Bài và ảnh: Bùi Linh - Sĩ Nghiêm