Tăng mức tiền ăn cho vận động viên trong quân đội 

Xem với cỡ chữ
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 164/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong quân đội.

Theo nội dung thông tư mới, vận động viên trong quân đội được hưởng mức tiền ăn như sau: Vận động viên các đội bóng thi đấu ở hạng quốc gia, vận động viên kiện tướng được công nhận sẻ hưởng tiền ăn là 115 nghìn đồng/ngày/người (tăng 21 nghìn đồng/ngày/người so với mức hiện hành). Vận động viên các đội bóng hạng A1 quốc gia, vận động viên dự bị kiện tướng được hưởng tiền ăn mức 102 nghìn đồng/ngày/người (tăng 19 nghìn đồng/ngày/người). Vận động viên kế cận cho các đội bóng hạng A1, vận động viên thuộc đội năng khiếu do Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập sẽ được hưởng tiền ăn là 90 nghìn đồng/ngày/người (tăng 17 nghìn đồng/ngày/người). Vận động viên dự bị nghiệp dư khác được Tổng Tham mưu trưởng quyết định mở lớp đào tạo sẽ được hưởng 78 nghìn đồng/ngày/người (tăng 16 nghìn đồng/ngày/người).

 Với mức tăng tiền ăn lần này, sẽ giúp tăng chế độ dinh dưỡng, tác động trực tiếp đến sức khỏe và thành tích của các các vận động viên thể dục, thể thao. Việc điều chỉnh nâng mức tiền ăn hàng ngày sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng vận động viên cũng như chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên quân đội.

Thông tư 164/2019/TT-BQP sẽ có hiệu lực từ ngày 20.12.2019 và thay thế Thông tư 34/2017/TT-BQP.

Thùy Linh