Tăng cường truyền thông chính sách bảo hiểm 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu khai mạc khóa tập huấn về kiến thức BHYT, BHXH cho các nhà báo tại Đà Nẵng sáng 12.4, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, những năm qua, BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, hàng năm số lượng gốc tin bài về lĩnh vực BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp lên tới 10.000 tin bài. Các hoạt động của ngành trong triển khai các sự kiện lớn của ngành đều có sự đồng hành của các cơ quan báo chí.

Không ngừng đổi mới

Theo báo cáo của Trung tâm truyền thông BHXH Việt Nam, trong năm 2018, BHXH Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với 4 cơ quan truyền thông quốc gia, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trên tất cả loại hình báo chí truyền thông, hướng tới các nhóm đối tượng độc giả, khán - thính giả trong cả nước. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo BHXH các địa phương duy trì mối quan hệ phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương luôn tạo điều kiện tối đa, chủ động cung cấp thông tin cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí tiếp cận thông tin về BHXH, BHYT và tác nghiệp.

Trong năm 2018, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo được sự lan tỏa về chính sách trong cộng đồng. Các cơ quan thông tấn, báo chí chú trọng đến việc xây dựng các chuyên trang/chuyên mục cố định để tuyên truyền về BHXH, BHYT. Hằng ngày, trên sóng của đài phát thanh, đài truyền hình, trên các báo ở Trung ương và địa phương đều có các tin, bài, ảnh, phóng sự, tọa đàm… phản ánh thông tin về BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH, BHYT, nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật về an sinh xã hội cho người dân. Kết quả thể hiện rõ hiệu quả trong việc đổi mới loại hình báo chí truyền thông về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.


Hội nghị tập huấn báo chí tại Đà Nẵng

Trọng tâm truyền thông 2019

Theo BHXH Việt Nam, công tác truyền thông năm 2019 tập trung vào việc xây dựng chính sách BHXH, BHYT, cụ thể là: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị; hoạt động của các bộ, ngành, địa phương triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3.8.2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

Đồng thời, tập trung vào những nội dung liên quan tới chính sách BHXH, BHYT trong quá trình xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (trong đó có nội dung về chế độ BHYT); Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; những nội dung có liên quan đến BHYT trong Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi; Ý nghĩa, tác động tích cực của những nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động về tiền lương, tuổi nghỉ hưu, BHXH tự nguyện... được bàn thảo tại Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV.

Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Công tác bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; ý nghĩa và những điểm mới của Nghị quyết 28-NQ/TW đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Quyền lợi của người đi khám, chữa bệnh khi có và chưa có thẻ BHYT trong khi giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ.

Những nội dung quy định tại Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 liên quan đến việc trục lợi, trốn đóng BHXH, BHYT; phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; các hành vi lợi dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, ngành BHXH đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nêu bật kết quả đạt được và những kinh nghiệm, giải pháp cụ thể trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH các cấp.

Các hoạt động thông tin, truyền thông đối ngoại trong lĩnh vực BHXH, BHYT góp phần hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng an sinh xã hội quốc tế…

Quốc Tuý