Tăng cường thúc đẩy liêm chính 

Xem với cỡ chữ
Ngày 13.11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội thảo “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua thúc đẩy cam kết kinh doanh liêm chính 2019.

Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, 11 Hiệp hội Doanh nghiệp đã ký Bản cam kết kinh doanh liêm chính nhằm đề cao giá trị cốt lõi của tính chính trực, tính trách nhiệm và hành vi đạo đức của doanh nghiệp. Đây là một trong các hoạt động trọng tâm của “Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ”(GBII) do VCCI thực hiện trong khuôn khổ Dự án vùng“Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh Công bằng ở ASEAN” của UNDP. Dự án nhằm hỗ trợ xây dựng cơ chế minh bạch trong cả khu vực công và khu vực tư, tăng cường nhà nước pháp quyền, phòng chống tham nhũng và xây dựng các điển hình doanh nghiệp có trách nhiệm. 

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng, có rất nhiều lý do khác nhau khiến việc chống tham nhũng trở thành ưu tiên hàng đầu trong cộng đồng doanh nghiệp. Việc chống tham nhũng đòi hỏi nhiều nỗ lực của các bên bao gồm Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quan truyền thông. Chính phủ đang xây dựng một chính phủ “liêm chính” thông qua tăng cường sự minh bạch và huy động các chủ thể trong nền kinh tế cùng hành động. Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, có hiệu lực từ 1.7.2019 là một điển hình nhằm tiếp tục thể chế hoác các yêu cầu của Công ước Liên hiệp quốc về Chống tham nhũng.  

Đánh giá cao những nỗ lực gần đây của Chính phủ Việt Nam qua việc thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen cho rằng, mọi thay đổi cần thời gian, vì vậy chúng ta cần có những mục tiêu rõ ràng cho từng thời điểm để theo dõi tiến độ thực hiện Cam kết, đảm bảo Cam kết không chỉ là một lời hứa mà còn là một công cụ hiệu quả thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch tại Việt Nam.

Tin và ảnh: Phùng Hương