Sổ tay

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất 

Xem với cỡ chữ
Nhằm tiếp tục giữ vững thứ tự xếp hạng cao của Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) và khắc phục những hạn chế của các chỉ số đánh giá như cán bộ, công chức giải quyết nhiệm vụ được giao chậm… một trong những biện pháp được đề cập tại Chỉ thị Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP Hà Nội vừa được ban hành là: Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, chú trọng tái kiểm tra, giám sát về trách nhiệm thực thi công vụ.

Báo cáo với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng kiểm tra công vụ tại UBND thành phố Hà Nội mới đây, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, trong 2 năm 2017 -  2018, TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân về các quy định đối với công chức, cán bộ... bằng nhiều hình thức. Từ năm 2017, đoàn kiểm tra công vụ của thành phố thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất đối với 79 cơ quan, đơn vị; kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đối với 7 vụ việc. Thực hiện vai trò giám sát, năm 2018 HĐND thành phố đã thực hiện khảo sát, giám sát chuyên đề, tái giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với việc triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố…

Kết quả, các chỉ số đánh giá bộ máy chính quyền của TP Hà Nội thời gian qua được cải thiện rõ nét: PARINDEX năm 2017, 2018 xếp hạng rất cao, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) tăng 16 bậc so với năm 2017, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất, đạt 65,4 điểm, xếp thứ 9/63…

Tuy vậy, qua thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ thời gian gần đây cũng cho thấy, vẫn còn nhiều cán bộ, công chức giải quyết nhiệm vụ được giao chậm thời gian; công tác tiếp dân và tuyên truyền pháp luật hiệu quả còn hạn chế, nên vẫn xảy ra vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo sai; quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc chưa bảo đảm đúng quy định (như kéo dài thời gian giải quyết, biên bản ghi chép chưa rõ ràng...); quy trình một số cuộc thanh tra chưa bảo đảm; bố trí cán bộ làm công tác thanh tra còn thiếu; việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm túc; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời…

Khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP Hà Nội. Một trong những nội dung đáng chú ý của Chỉ thị này là các cấp, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng công tác tái kiểm tra và kiểm tra việc khắc phục những tồn tại của các đợt thanh tra, kiểm tra trước đây…

Thực tiễn cho thấy, tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất và tái kiểm tra, giám sát không những góp phần nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, mà còn nâng cao trách nhiệm, nghiệp vụ, kinh nghiệm cho từng cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nói chung và trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng. Vì vậy, trong bối cảnh TP Hà Nội đang nỗ lực hướng đến xây dựng chính quyền đô thị văn minh hiện đại, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, bảo đảm sự minh bạch, hài lòng của người dân… thì Chỉ thị được coi là giải pháp kịp thời, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ, chấn chỉnh những khuyết điểm trong việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công vụ, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị được thanh tra, hạn chế thái độ hạch sách, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân…