Quảng Trị:

Tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy 

Xem với cỡ chữ

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã khảo sát tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn miền núi. Theo báo cáo, trên địa bàn miền núi và vùng dân tộc thiểu số, khoảng 70% thôn, bản có đối tượng sử dụng ma túy. Hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy phức tạp, tinh vi, khép kín, tính chất tội phạm ngày càng manh động. Tỷ lệ người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, ma túy đã xâm nhập vào môi trường học đường. Những đơn vị liên quan đã đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong xác định tình trạng nghiện, công tác lập hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; rà soát các đối tượng là thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn không có việc làm và có kế hoạch dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng trên... Ban yêu cầu các đơn vị, lực lượng liên quan đổi mới hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

HOÀNG MAI