Tăng cường kiểm soát tiền chất công nghiệp lưu thông trên thị trường 

Xem với cỡ chữ
Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường vừa có văn bản yêu cầu Cục Quản lý thị trường các địa phương tiến hành rà soát, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán tiền chất công nghiệp trên địa bàn.

Nhà chức trách cũng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiền chất công nghiệp lưu thông trên thị trường và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối với các vụ việc về tiền chất công nghiệp phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, Tổng cục yêu cầu các Cục, chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường chủ động liên hệ và đề nghị các lực lượng liên quan tại địa phương như Sở Công Thương, Công an, Hải quan… kịp thời phối hợp kiểm tra, xử lý.

Công văn cũng yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc các Phòng, Đội trực thuộc nghiêm túc thực hiện, đồng thời tổng hợp số liệu, kịp thời báo cáo kết quả đột xuất, định kỳ theo quy định.

Theo Vietnamplus.vn