Vĩnh Long:

Tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long 

Xem với cỡ chữ
Ngày 5.6, HĐND tỉnh Khóa IX đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 (họp bất thường).

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh: Các nghị quyết được bàn thảo tại kỳ họp có tác động lớn đến sự phát triển của địa phương, nhất là để hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiến hành đàm phán Hiệp định vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Khi dự án được triển khai sẽ góp phần phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển thành phố Vĩnh Long trở thành hạt nhân cho sự phát triển của tỉnh, trở thành đô thị loại I vào năm 2030. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận tại kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua các nghị quyết về: Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB); sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 209/2019 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn; quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn, năm học 2020 - 2021. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hữu Trí do nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Phạm Văn Bé Tư để nhận nhiệm vụ mới; bầu bổ sung Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Trần Minh Trang giữ chức Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HỮU TÀI