Hoạt động của HĐND huyện Tân Thạnh, Long An

Tăng cường chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp 

Xem với cỡ chữ
Với những nỗ lực trong hoạt động như: Chú trọng đổi mới từ xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát; tăng cường tổ chức chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp; các kỳ họp được tổ chức chặt chẽ, tăng tính phản biện. Trong đó, các nghị quyết đều được thảo luận kỹ trước khi thông qua, phù hợp với thực tiễn, mang tính khả thi cao... Hoạt động của HĐND huyện Tân Thạnh, Long An năm 2019 đã góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ của địa phương, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân.

Quyết sách phù hợp thực tiễn, khả thi cao

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, hàng năm, Thường trực, các Ban HĐND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chú trọng đổi mới từ xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát, triển khai thực hiện đến đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Cụ thể, năm 2019, Thường trực HĐND huyện khảo sát, giám sát được 9 cuộc. Nội dung khảo sát, giám sát về công tác thu ngân sách, nợ thuế, thu nợ tiền cụm, tuyến dân cư, thu nộp khấu hao trạm bơm điện - trạm cấp nước... Ngoài ra, từ phản ánh của cử tri và đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Nhơn Ninh, Thường trực HĐND huyện đã khảo sát, giám sát việc cung cấp nước sinh hoạt tại ấp Tân Chánh A. Qua đó, tình trạng thiếu nước cung cấp cho người dân sinh hoạt được khắc phục.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp thường lệ thứ 10 và thứ 11, phiên chất vấn giữa hai Kỳ họp thứ 11 và thứ 13 của HĐND huyện. Đây là lần thứ 4, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giải trình và lần thứ 3 tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp của HĐND huyện Khóa IX. Tại các phiên giải trình và chất vấn, Thường trực HĐND huyện đề nghị Chủ tịch UBND, thành viên UBND huyện và ngành chuyên môn liên quan giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu đặt ra. Qua giải trình, đại biểu HĐND huyện đều đồng thuận, thống nhất với nội dung trả lời của các cơ quan được chất vấn.

Việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp được Thường trực HĐND huyện tổ chức chặt chẽ, có nhiều đổi mới, nhất là tăng tính phản biện. Trước các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đều tiến hành họp liên tịch với UBND, UBMTTQ Việt Nam, các Ban của HĐND huyện và các ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình các kỳ họp của HĐND huyện; phân công xây dựng văn bản, thông báo nội dung, chương trình kỳ họp đúng thời gian quy định. Công tác chuẩn bị kỳ họp chu đáo, kịch bản điều hành khoa học, bố trí chương trình, thời gian hợp lý. Các nghị quyết đều được các đại biểu HĐND huyện thảo luận kỹ trước khi thông qua, phù hợp với thực tiễn, mang tính khả thi cao, được Nhân dân đồng tình thực hiện.


Hội nghị Sơ kết Quy chế làm việc của Thường trực và các ban của HĐND huyện Tân Thạnh, Long An năm 2019
Ảnh: Kim Ngọc

Sẽ tăng thời gian thảo luận, chất vấn

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, HĐND huyện Tân Thạnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, nhất là tư tưởng lấy dân làm gốc; thực hiện đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, đổi mới trong tổ chức và hoạt động. Mỗi đại biểu HĐND huyện không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ, kiến thức, thể hiện bản lĩnh, chính kiến, chủ động nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời kiến nghị, phản biện, hiến kế trong hoạch định và tham gia quyết định, giám sát, chất vấn các vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương.

Trong tổ chức các kỳ họp, Thường trực HĐND phối hợp UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo; chỉ đạo các Ban của HĐND huyện sớm tiếp cận, chủ động tổ chức khảo sát, nắm bắt thông tin giúp việc thẩm tra tốt hơn. Cách thức tổ chức kỳ họp cũng được chú trọng, thay vì trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại hội trường thì tăng thời gian thảo luận tại tổ, hội trường và chất vấn. Song song đó, HĐND thực hiện tốt TXCT trước và sau các kỳ họp lệ HĐND huyện; tiếp tục duy trì tiếp công dân của Thường trực, các Tổ đại biểu HĐND huyện; tiếp nhận, giải thích, chuyển đơn yêu cầu xem xét và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định (nếu có).

Trong hoạt động giám sát, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra: Tình hình sản xuất nông nghiệp; công tác thu - chi ngân sách, xây dựng cơ bản, thu nợ tiền nền cụm, tuyến dân cư; thực hiện lộ trình xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới; tình hình thực thi pháp luật, giải quyết các đơn, thư khiếu nại của công dân, những bức xúc của cử tri... Đồng thời, Thường trực và các Ban của HĐND huyện chú trọng giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng trong giải quyết kiến nghị của các đoàn giám sát, kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân để luôn xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Từ những đổi mới và hiệu quả trong hoạt động của HĐND huyện đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của huyện; làm thay đổi mọi mặt đời sống xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; phát huy quy chế dân chủ tại cơ sở... Qua đó, làm nền tảng cho Huyện ủy, UBND huyện hoàn thành Nghị quyết năm 2019. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Thạnh nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời kỷ niệm 40 năm thành lập huyện, tin rằng với sự đồng lòng, chung sức của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, nhất là sự đồng thuận của nhân dân sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

KIỀU BẢO