HĐND huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Tái giám sát việc giải quyết các vấn đề bức xúc 

Xem với cỡ chữ
Để giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề bức xúc của người dân địa phương, Thường trực, các ban, đại biểu HĐND cần tăng cường giám sát và tái giám sát việc giải quyết, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân theo dõi, giám sát. Có biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của HĐND; kịp thời chỉ đạo, xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc đông đảo cử tri kiến nghị.

Kịp thời giải tỏa những điểm “nóng”

Xuất phát từ thực tế hoạt động của địa phương, những năm gần đây, thông qua hoạt động TXCT, tiếp công dân, qua các kỳ họp, nhiều vấn đề bức xúc được người dân địa phương quan tâm. Đó là về công tác xóa đói giảm nghèo, lao động việc làm, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đặc biệt là trong tranh chấp đất đai và tình trạng ô nhiễm môi trường.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, việc giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, tránh tình trạng xảy ra khiếu kiện tập thể, đơn thư vượt cấp luôn được Thường trực HĐND huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng quan tâm, trăn trở. Tại các kỳ họp, HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện, các cơ quan chức năng trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trực tiếp chất vấn thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân; tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện của UBND huyện đối với những nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp; tổ chức hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Kết quả trong những năm qua, không có khiếu kiện tập thể, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp trong nhân dân, đa số các ý kiến đã được các cơ quan giải quyết thích đáng, ý kiến của nhân dân phần lớn là đơn kiến nghị trả lời để người dân biết và hiểu.


Cần quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri

Tuy nhiên trong năm 2017, trên địa bàn huyện xảy ra việc người dân thôn 1A, xã Triệu Hải tụ tập, chặn đường không cho Trại heo Lê Đức Tiến hoạt động vì gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trước tình hình này, Thường trực HĐND huyện đã làm việc với UBND xã, trực tiếp đối thoại với người dân. Qua đó, đề nghị UBND huyện kiến nghị với UBND tỉnh về việc bố trí làm việc với địa phương để tìm ra giải pháp giải quyết vụ việc; phối hợp với MTTQ và các ban ngành đoàn thể của huyện, xã tuyên truyền nhân dân ý thức tuân thủ pháp luật. Trong đó, các tổ chức thành viên đã tổ chức tiếp xúc với đoàn viên, hội viên của mình nên không xảy ra tình trạng nhân dân kích động, đập phá; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và yêu cầu cam kết với người dân không gây ô nhiễm môi trường. Do đó, tình hình an ninh được giữ vững, bà con nhân dân giải tán về lại gia đình tiếp tục ổn định tổ chức sản xuất phát triển kinh tế.

Rút kinh nghiệm từ vụ việc này, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát việc bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn vụ việc tương tự xảy ra.

Đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân

Thực tế giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân địa phương cho thấy, hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri cần được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của HĐND các cấp. Việc giải quyết kịp thời, thỏa đáng của các cấp có thẩm quyền đối với kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri cũng chính là giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, tích cực góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Để giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề bức xúc của người dân địa phương, Thường trực HĐND cần yêu cầu UBND quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan hành chính trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri. Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân; cùng nhân dân kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phát hiện những cơ quan nào hoạt động chưa tốt để kịp thời chấn chỉnh. Cùng với đó, tăng cường chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật trong đội ngũ công chức, thực hiện nghiêm túc tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ, phải làm việc theo đúng quy trình, theo tinh thần phục vụ nhân dân; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong cải cách thủ tục hành chính; kịp thời đấu tranh chống tình trạng quan liêu, hách dịch, xa dân trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND cần tăng cường giám sát và tái giám sát những kiến nghị của cử tri đã được trả lời đầy đủ, đúng và rõ chưa; nếu chưa thì tiếp tục đề nghị trả lời bổ sung cho đầy đủ, công khai, minh bạch bằng văn bản và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân dễ theo dõi, giám sát. Có biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của HĐND - hình thức giám sát trực tiếp hiệu quả thiết thực trong giải quyết những vấn đề nổi cộm đông đảo cử tri quan tâm. Kịp thời chỉ đạo, xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, cần phối hợp tốt với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành viên trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong TXCT, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tránh tình trạng xảy ra khiếu kiện kéo dài, tụ tập đông người, đơn thư vượt cấp.

LÊ HOÀN