Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm tiền gửi

Sự khác biệt giữa Bảo hiểm tiền gửi và bảo hiểm thương mại 

Xem với cỡ chữ

- Từ trước tới nay tôi thường nghe nhiều đến bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm con người, bảo hiểm tàu thuyền… gần đây khi có tiền gửi ngân hàng tôi lại được biết tới bảo hiểm tiền gửi. Xin hỏi sự khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm kể trên?

Vũ Thị Hải (Hải Phòng)

- Chào bạn Vũ Thị Hải, các loại bảo hiểm như bạn kể trên được gọi chung là bảo hiểm thương mại. Hoạt động của bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và bảo hiểm thương mại đều nhằm để bù đắp tài chính cho các đối tượng tham gia bảo hiểm khi họ gặp phải những rủi ro gây ra thiệt hại trong khuôn khổ bảo hiểm đang tham gia. Để hiểu rõ sự khác biệt, chúng tôi lập bảng so sánh sau đây để bạn dễ hình dung:

BHTGVN