Sử dụng quyền sở hữu trí tuệ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh  

Xem với cỡ chữ
Quyền sở hữu trí tuệ là nền tảng pháp lý cho tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Tài sản trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng nhưng việc xác định quyền sở hữu và tranh chấp liên quan tới tài sản trí tuệ ngày càng phức tạp nên việc nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ đặc biệt quan trọng, nhất là để tận dụng cơ hội do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại, Việt Nam cần có chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả.

Khai thác và phát triển tốt tài sản trí tuệ là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất

Quyền sở hữu trí tuệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, hội tụ nhiều công nghệ mới như dữ liệu lớn, kết nối vạn vật, trí thông minh nhân tạo… Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức trong phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ. Bởi đối với doanh nghiệp, giá trị tài sản trí tuệ ngày càng lớn hơn so với giá trị các tài sản hữu hình khác, điều này được minh chứng qua các tập đoàn đa quốc gia như Apple, Google, IMB...

Việt Nam tuy đã có hệ thống pháp lý đầy đủ về sở hữu trí tuệ, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, nhưng để hệ thống đó phát huy hiệu quả cần đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, tăng cường và sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Thực tế hiện nay cho thấy, tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phức tạp, trên mọi lĩnh vực, địa bàn, ở cả khu vực sản xuất, chế biến. Phần lớn hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ được sản xuất ở nước ngoài và đưa vào Việt Nam bằng cả đường chính ngạch và tiểu ngạch, trong đó chủ yếu là tiểu ngạch. Đặc biệt, thủ đoạn sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp.

Theo đó, vấn nạn hàng giả không chỉ gây thiệt hại cho Nhà nước do thất thu thuế; cho doanh nghiệp làm ăn chính đáng do ảnh hưởng uy tín thương hiệu, giảm thị phần; cho chính sách thu hút đầu tư nước ngoài do môi trường cạnh tranh không lành mạnh mà còn gây thiệt hại về kinh tế, sức khỏe, tính mạng cho người dùng.

Do đó, việc nâng cao nhận thức để xây dựng, bảo vệ, khai thác và phát triển tốt tài sản trí tuệ là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận và phát triển bền vững, không chỉ đứng vững ở thị trường trong nước mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các thị trường nước ngoài. Đây cũng là một trong những giải pháp cơ bản để phát triển, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

Sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để tận dụng cơ hội các hiệp định thương mại

Toàn cầu hóa thực sự là cơ hội vàng nếu nắm được cơ hội và có đủ hành trang kiến thức để sẵn sàng nắm bắt, tuy nhiên đây cũng là thách thức vô cùng to lớn nếu chưa đủ kiến thức, trí tuệ và năng lực sáng tạo để vượt qua thử thách đầy cạnh tranh và chông gai này.
 


Sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để tận dụng các hiệp định thương mại thì sự phát triển mới bền vững 

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều nhà đầu tư, kinh doanh nước ngoài quan tâm đến thị trường Việt Nam, xuất khẩu nguyên liệu thô hay gia công sản phẩm không còn là thế mạnh giúp nền kinh tế phát triển đột phá và bền vững.

Hơn lúc nào hết các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần sử dụng sở hữu trí tuệ như động lực cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại và đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chính việc xác định quyền sở hữu trí tuệ sẽ trở thành công cụ quyết định sức mạnh cạnh tranh của công nghệ đối với các chủ thể khiến mọi tổ chức, doanh nghiệp phải tìm cách tạo ra, nắm và sở hữu tài sản trí tuệ để phát triển bền vững. Để tận dụng tối đa cơ hội do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực mang lại, chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phải phát huy hiệu quả thì sự phát triển mới bền vững… Vì vậy, Cục Sở hữu trí tuệ đã và đang triển khai nhiều giải pháp, bao gồm xây dựng Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời đẩy mạnh nhiều giải pháp tập trung xây dựng, phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phát huy được tiềm năng, giá trị của tài sản trí tuệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bảo Ngân