Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung:

Sớm đưa Thanh Xuân trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Đảng bộ quận Thanh Xuân phải tiếp tục triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt một cách có hiệu quả, sớm đưa Thanh Xuân trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao ở phía Tây Nam của thành phố”.

Thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện toàn Đảng bộ quận đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định: Những kết quả đó có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của quận trong những năm tới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP Hà Nội.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý một số hạn chế, tồn tại mà Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ quận đã nêu, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; công tác quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ…

“Trên cơ sở đã nhận diện rõ các tồn tại này, Đại hội tiếp tục tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ hơn, sâu sắc hơn các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới” - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và Việt Nam với số ca mắc liên tục ghi nhận ngoài cộng đồng trong thời gian ngắn; virus Sars-CoV-2 biến chủng khó lường. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng bấp bênh, tăng trưởng âm kéo dài và có thể giảm sâu hơn nếu dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng đến cuối năm 2020. Về thương mại - dịch vụ, các chuỗi cung ứng nguyên liệu, tiêu thụ hàng hóa bị đứt đoạn, thị trường quốc tế chưa có dấu hiệu hồi phục.

TP cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ trước mắt là vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Đồng thời, phải xác định mục tiêu, định hướng phát triển và giải pháp cho giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Thủ đô nói chung cũng như đối với Đảng bộ và Nhân dân quận Thanh Xuân nói riêng.

Nhất trí cao với mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Quận đặt ra trong 5 năm tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, đây là mục tiêu rất cao, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Đảng bộ và Nhân dân Quận Thanh Xuân, là một trong những lá cờ đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu, đặc biệt là 2 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm để thống nhất thực hiện.

Nhấn mạnh thêm 5 vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu Đảng bộ quận Thanh Xuân phải tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Cần kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch như giai đoạn 1, giai đoạn 2 đã thực hiện; khởi động lại toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch và Đội phản ứng nhanh tại cơ sở.

Phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Đảng bộ quận Thanh Xuân phải tiếp tục đánh giá đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế của quận trong sự phát triển chung của TP để xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quận trong những năm tới. Chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh và phát huy mọi nguồn lực tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, cần tiếp tục triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt một cách có hiệu quả, sớm đưa Thanh Xuân trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao ở phía Tây Nam của TP.

Thanh Xuân là địa bàn có nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng và lễ hội truyền thống, Đảng bộ quận cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mô hình tổ dân phố “5 không”.

Bên cạnh đó, phải tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự địa phương. Triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo thuận lợi cho phát triển...

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bầu cử tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tin tưởng, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” - Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, tạo nên những bước chuyển biến tiến bộ mới, xây dựng quận Thanh Xuân “phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại”, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

 

PHI LONG