Quảng Nam:

Sẽ xem xét chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức được điều động giữ chức vụ chủ chốt tại các hội đặc thù 

Xem với cỡ chữ

Theo kế hoạch tổ chức kỳ họp vừa được Thường trực HĐND tỉnh ban hành, bên cạnh xem xét những nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm, Kỳ họp thứ 16 sẽ xem xét quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được điều động giữ chức vụ chủ chốt tại các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh; quyết nghị giải pháp xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Điều 63a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông; bổ sung Quỹ tên đường và đặt tên đường tại một số địa phương; chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021… Kỳ họp dự kiến được tổ chức trong 3 ngày, từ 14 - 16.7. Đến trước ngày 29.6, các tài liệu phục vụ kỳ họp phải được chuẩn bị đầy đủ, gửi về Văn phòng HĐND tỉnh phục vụ công tác thẩm tra và nguyên cứu của đại biểu.

THANH HIỀN