Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Sẽ trình Quốc hội quyết định bổ sung 225.000 USD cho Hà Tĩnh, Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay, 12.8, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Trình bày Tờ trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thực hiện quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết của QH về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ trình UBTVQH việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho Hà Tĩnh và Quảng Bình sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Kuwait. Tổng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Kuwait là 225.000 USD, trong đó, phân bổ cho Hà Tĩnh 125.000 USD và Quảng Bình 100.000 USD. Ngày 21.2.2018, nhà tài trợ đã chuyển 100% số tiền viện trợ cam kết cho ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, việc chuyển khoản tiền này cho 2 tỉnh sử dụng chưa thực hiện được vì chưa được bổ sung dự toán.


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình tại phiên họp

Khoản viện trợ này dùng để khắc phục hậu quả thiên tai cho Hà Tĩnh, Quảng Bình nói chung, không hỗ trợ cho chương trình, dự án cụ thể. Khoản tiền đã được chuyển vào ngân sách Trung ương bằng ngoại tệ. Do vậy, để bảo đảm chuyển đúng cho địa phương số vốn viện trợ (bằng ngoại tệ) đã tiếp nhận về ngân sách Trung ương, ngân sách Trung ương không chịu rủi ro tỷ giá, Chính phủ trình UBTVQH bổ sung dự toán nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại năm 2019 trị giá 125.000 USD cho Hà Tĩnh và 100.000 USD cho Quảng Bình.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải nêu rõ, đây là khoản viện trợ không hoàn lại nên việc bổ sung dự toán sẽ không ảnh hưởng đến nợ công và bội chi NSNN năm 2019 đã được QH quyết định. Vì vậy, căn cứ khoản 8 Điều 19 của Luật Ngân sách nhà nước, việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định của QH.

Cũng theo báo cáo thẩm tra, tổng số tiền viện trợ không hoàn lại 225.000 USD của Chính phủ Kuwait đã được chuyển vào ngân sách Trung ương từ năm 2018. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ mới báo cáo UBTVQH để báo cáo QH bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 là rất chậm, trong khi việc khắc phục hậu quả thiên tai cho các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình là hết sức cần thiết và cấp bách. Do đó, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và đề nghị UBTVQH yêu cầu Chính phủ báo cáo QH xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Tám. Đồng thời, đề nghị Chính phủ cần rút kinh nghiệm và báo cáo rõ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước khi để xảy ra việc chậm phân bổ khi giao dự toán ngân sách năm 2019 cho Hà Tĩnh và Quảng Bình để khắc phục hậu quả do thiên tai.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho rằng, khoản viện trợ không hoàn lại này là khoản viện trợ “có địa chỉ” cho 2 tỉnh có thiệt hại do thiên tai là Hà Tĩnh và Quảng Bình với khoản tiền 225.000 USD. UBTVQH thống nhất Chính phủ sẽ báo cáo QH xem xét, quyết định nội dung này tại Kỳ họp thứ Tám, nội dung này sẽ đưa vào nghị quyết chung của Kỳ họp, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nói.

Tin: Hà An
Ảnh: Quang Khánh