Sẽ triển khai hỗ trợ HSSV khởi nghiệp ở tất cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Đó là nội dung của Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” vừa được Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành tại Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH. Theo đó, từ nay tới năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) triển khai đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV; phấn đấu có 12 triệu lượt HSSV các cơ sở GDNN được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Có ít nhất 1 "Ngày hội khởi nghiệp" trong năm

Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của HSSV; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp các em tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực các cơ sở GNN về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện HSSV; tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Tìm kiếm và giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên để giới thiệu cho các nhà đầu tư. Tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” là một bước cụ thể hoá Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30.10.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Đối tượng hướng tới của Đề án là HSSV đang học tại các cơ sở GDNN, cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ HSSV trong các cơ sở GDNN trên phạm vi toàn quốc, các cơ sở GDNN.

Một trong những nội dung quan trọng của Đề án là từ nay tới năm 2025, 100% các cơ sở GDNN triển khai đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV. Mục tiêu đặt ra là 12 triệu lượt học sinh, sinh viên tại các cơ sở GDNN được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và tự tạo việc làm. Ngoài ra, Đề án đề xuất phấn đấu tổ chương trình "Ngày hội khởi nghiệp" cho HSSV tại các cơ sở GDNN chức ít nhất 1lần/năm. Đồng thời, việc tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng được thực hiện ít nhất một hoạt động mỗi năm ở từng cơ sở GDNN.


Các em học sinh trường Cao đẳng nghề Nông lâm Đông Bắc thực hành thụ phấn cho dưa leo trong nhà lưới 
Ảnh: Thái Bình 

Đề án cũng sẽ tổ chức ít nhất 150 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho 7.500 lượt cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp nhằm nâng cao năng lực và hình thành đội ngũ giáo viên giảng dạy khởi nghiệp. Song song với đó là 150 lớp đào tạo, tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp cho 15 nghìn lượt HSSV các cơ sở GDNN, 100% các trường cao đẳng, 50% các trường trung cấp thành lập tổ chuyên gia tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp cho các em.

Xây dựng môi trường hỗ trợ khởi nghiệp

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện Đề án là 118.380 triệu đồng, trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước là 68.380 triệu đồng; kinh phí xã hội hoá dự kiến là 50.000 triệu đồng. Với mức kinh phí này, ngoài việc tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp”, Đề án cũng quy định rõ về việc xây dựng môi trường hỗ trợ khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của HSSV. Theo đó, 70% các trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất 5 ý tưởng khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ mạo hiểm. Đồng thời, khoảng 50% các trường cao đẳng, trung cấp GDNN hình thành các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp hoặc các câu lạc bộ khởi nghiệp theo lĩnh vực. Các cơ sở GDNN phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản để hình thành các trung tâm, câu lạc bộ khởi nghiệp...

Được biết, cả nước hiện có gần 2.000 cơ sở GDNN. Trong đó, có 397 trường cao đẳng, 519 trường trung cấp và 1.032 trung tâm GDNN. Hằng năm, các cơ sở GDNN đào tạo hơn 2,2 triệu người gồm: Cao đẳng khoảng 230 nghìn người; trung cấp khoảng 315 nghìn người; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khoảng 1,665 triệu người; hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 800 nghìn lao động nông thôn... Trong số được đào tạo này, tỷ lệ tự khởi nghiệp chưa cao, chưa tương xứng với những cơ hội tự tạo việc làm trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển không ngừng, đòi hỏi thế hệ trẻ trau dồi kỹ năng, có sáng tạo và có những đột phá trong việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo việc làm và gia tăng giá trị lao động, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy, Đề án ra đời là điều kiện thuận lợi để các cơ sở GDNN, các em HSSV thực hiện giấc mơ có việc làm, tự tạo việc làm hoặc khởi nghiệp thành công.

Bình Nhi