Sẽ mở rộng hình thức tìm hiểu pháp luật 

Xem với cỡ chữ
Đó là thông tin được đưa ra tại Tọa đàm thông tin truyền thông về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW, Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 và cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức sáng ngày 8.10 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Vụ trưởng Vụ phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp Lê Vệ Quốc cho biết, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW cho thấy, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được chú trọng, đẩy mạnh. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng một cách thực chất hơn nhu cầu thực tiễn của xã hội và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật luôn được đổi mới, sáng tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Nhiều hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực như phổ biến pháp luật trực tiếp, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục như: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2016 - 2017 đã thu hút hàng trăm ngàn học sinh của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký tham gia; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, cuộc thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III”… Bên cạnh đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng được gắn kết chặt chẽ với tổ chức xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Qua việc thực hiện Chỉ thị số 32 đã góp phần tạo nên sự chuyển biến trong ý thức của cán bộ, nhân dân về sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật…

Tuy nhiên, trao đổi tại tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực sự đạt hiệu quả, vẫn còn hình thức; công tác phổ biến giáo dục pháp luật mới chỉ được chú trọng ở vùng sâu, vùng xa, trong khi ngay tại các đô thị lớn, công tác này lại chưa được quan tâm, dẫn tới hệ quả tại khu vực này vẫn còn những “vùng trũng” về pháp luật.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp, Cục trưởng Cục phổ biến giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc cho biết, tới đây Cục sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các hình thức, cách thức triển khai thực hiện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng và mở rộng hình thức tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện thông tin điện tử, internet…

Tin và ảnh: Bảo Hân