Lào Cai:

Sẽ khảo sát hoạt động HĐND các xã, phường sau khi thành lập  

Xem với cỡ chữ

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Sa Pa đã xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát tổ chức hoạt động HĐND các xã, phường sau khi thành lập thị xã Sa Pa. Theo đó, nội dung khảo sát sẽ tập trung vào: Việc tổ chức bộ máy chính quyền khi sáp nhập hoặc chia tách (đối với xã), thành lập mới (đối với phường); công tác chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ trong việc tổ chức các hoạt động của HĐND các xã, phường; hoạt động tổ chức các kỳ họp, phiên họp của HĐND các xã, phường trong thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; việc triển khai xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch công tác năm và các chương trình giám sát, khảo sát năm 2020; việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong các trường hợp khuyết, thiếu đại biểu HĐND hoặc Chủ tịch HĐND phường được thực hiện như thế nào. Đồng thời, đánh giá kết quả đạt được; những khó khăn vướng mắc và các giải pháp thực hiện từ đó có các kiến nghị đề xuất với tỉnh, với thị xã. Dự kiến, thời gian triển khai và hoàn thành chương trình khảo sát trong tháng 2.2020.

ĐÀO HẠNH