Khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ triển khai tốt nhất các giải pháp chống dịch 

Xem với cỡ chữ
Sáng 23.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 43.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid-19 và các giải pháp, phương án để phòng chống dịch của Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến đối với 7 dự án luật, trong đó có 6 dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Chín tới gồm: dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và 1 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Chín tới là dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc
Ảnh: Quang Khánh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về 4 nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách gồm: việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính; cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24.12.2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid -19, trong thời gian này, Chính phủ vừa phải tập trung chỉ đạo khống chế dịch bệnh lây lan vừa bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tích cực chỉ đạo các nội dung để trình Quốc hội tại Kỳ họp tới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chia sẻ và đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình trong tình hình khó khăn hiện nay. Thông qua việc thường xuyên theo dõi sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động của Chính phủ từ trước Tết đến nay để nhân dân có Tết an toàn, tích cực phòng chống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Mặc dù phiên họp thứ 43 diễn ra chậm hơn so với dự kiến ban đầu nhưng tất cả các công việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cũng như sự điều phối, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội vẫn diễn ra thường xuyên, liên tục, không gián đoạn nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong liên lạc, liên hệ và cho ý kiến vào các dự án luật. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng chống dịch Covid – 19, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid – 19 Vũ Đức Đam nêu rõ, nhờ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bằng nhiều giải pháp cụ thể, đến nay về cơ bản Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh.


Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid – 19 Vũ Đức Đam phát biểu tại Phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Phó Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Bộ Y tế đã xác định và báo cáo cấp có thẩm quyền thống nhất chỉ đạo theo các phương châm chính là: chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chống dịch; minh bạch thông tin, lan tỏa thông tin chính thức, đồng thời đấu tranh với tin xấu, tin giả; tăng cường hợp tác, xử lý hài hòa các mối quan hệ quốc tế; chủ động, kiên trì, kiên quyết thực hiện đúng các nguyên tắc phòng, chống dịch (ngăn chặn – phát hiện – cách ly – khoanh vùng – dập dịch) phù hợp với từng thời điểm. Đặc biệt, trong lần chống dịch này, chúng ta đã chỉ đạo lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân phối hợp chặt chẽ với ngành y tế ngay từ đầu, tham gia chống dịch trên quy mô toàn quốc trên tinh thần coi đây là sự tập dượt cần thiết cho các sự cố an ninh phi truyền thống có thể xảy ra trong tương lai.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh, đánh giá rất cao kết quả tích cực trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh thời gian qua. Chính phủ đã vào cuộc rất quyết liệt, nhanh chóng, triển khai các biện pháp rất hiệu quả, chống dịch như chống giặc, chủ động ngăn chặn sự lây lan. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn đồng hành, sát cánh, sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện cho Chính phủ để tập trung triển khai tốt nhất các giải pháp chống dịch.

Hoàng Ngọc