Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính 

Xem với cỡ chữ
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước gồm 9 quy trình là cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

So với quy định tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27.11.2013 của Chính phủ, tổng thời gian của các quy trình nội bộ đã giảm từ 45 ngày theo quy định xuống còn 40 ngày đối với quy trình cấp mới giấy phép; giảm từ 35 ngày theo quy định xuống còn 33 ngày đối với Quy trình điều chỉnh, gia hạn giấy phép và giảm từ 20 ngày theo quy định xuống còn 17 ngày đối với quy trình cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, hồ sơ cấp mới tối đa 21 ngày làm việc; gia hạn, điều chỉnh tối đa 16 ngày làm việc. Đối với hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, thời hạn tối đa 17 ngày làm việc.

Vân Phi

Truyền hình