Rà soát kỹ các nội dung của dự thảo 

Xem với cỡ chữ
Là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ giúp việc dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 6.2.

Dự thảo gồm 5 chương và 22 điều, được xây dựng dựa trên kết quả tổng kết thực tiễn, kế thừa những quy định còn phù hợp đã được thực tiễn kiểm nghiệm; đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, không khả thi hoặc không còn phù hợp. Dự thảo đề xuất các điểm mới trong cách tiếp cận, xây dựng các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật chú trọng về chất lượng, tập trung các nội dung có liên quan trực tiếp đến nâng cao chất lượng đời sống văn hoá pháp lý của người dân, bảo đảm hài hoà giữa chỉ tiêu đánh giá chính quyền địa phương và chỉ tiêu đo lường sự thụ hưởng của người dân.


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo

Nhiều ý kiến nhất trí với đề xuất, giảm tiêu chí cấp xã từ 25 chỉ tiêu còn 18 chỉ tiêu nhằm bảo đảm gọn nhẹ, định lượng, bảo đảm quy định của Thủ tướng về chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề xuất Ban soạn thảo làm rõ một số nội dụng như thời hạn đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị, Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát kỹ các nội dung dự thảo như phạm vi điều chỉnh; các chỉ tiêu đánh giá tiếp cận pháp luật; các nội dung trong dự thảo Quyết định phải chú trọng các tiêu chí tiếp cận pháp luật cấp xã, cấp huyện để đạt chuẩn; xây dựng nội dung theo mạch xuyên suốt để gắn kết các tiêu chí này với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững.

Phạm Hải