Ra mắt bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo 

Xem với cỡ chữ
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, bộ sách giáo khoa (SGK) Chân trời sáng tạo đã được Hội đồng Thẩm định quốc gia thông qua cùng 3 bộ SGK khác do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn, gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống; Cùng học để phát triển năng lực và Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, Sở đã cử đội ngũ chuyên viên, giáo viên cùng tham gia với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn bộ sách Chân trời sáng tạo, trong đó mạnh dạn đổi mới, tích cực hướng đến mục tiêu hội nhập, bám sát định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã tổ chức dạy thử nghiệm bộ sách này tại một số trường học với nhiều trình độ giáo viên và học sinh khác nhau và có phản hồi tích cực. Theo đánh giá bước đầu, bộ sách đã giúp học sinh tiếp cận tri thức một cách nhẹ nhàng; hình thức và nội dung được biên tập sinh động, hấp dẫn, khoa học và đảm bảo tính tích hợp, phân hóa và liên thông. Bộ sách gồm hệ thống bài giảng gần gũi, nhiều nội dung có tính trải nghiệm, gắn với thực tiễn, phù hợp tâm sinh lý học sinh...

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về mặt nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác dạy thử nghiệm, tham khảo ý kiến từ những giáo viên giàu kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất của bộ sách, giúp bộ sách hoàn thành đúng tiến độ, hoàn chỉnh ở cả 3 cấp học.

Theo Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới, chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới cho học sinh lớp 1 sẽ chính thức được áp dụng trên cả nước từ năm học 2020 - 2021.

N.Chung