THƯ VIỆN QUỐC HỘI HÀN QUỐC

Ra đời trong chiến tranh 

Xem với cỡ chữ
Với bộ sưu tập khiêm tốn 3.604 cuốn sách và một đội ngũ nhân viên chỉ gồm 4 người, ngày 20.2.1952, Thư viện Quốc hội được thành lập tại Pusan, thủ đô tạm thời của Hàn Quốc khi khói súng vẫn chưa tan trên bán đảo Triều Tiên.

Thư viện Quốc hội trong tổ hợp Tòa nhà Quốc hội
Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, Mỹ và Liên Xô từ chỗ là đồng minh chuyển sang quan hệ đối đầu quyết liệt đã dẫn đến hệ quả: bán đảo Triều Tiên trở thành tâm điểm của cuộc chiến tranh lạnh tiếp theo giữa phương Đông và phương Tây, và nhân dân Triều Tiên phải chịu cảnh đất nước bị chia cắt. Sự hình thành hai chính quyền riêng biệt ở phía Nam và phía Bắc đã châm ngòi nổ cho một cuộc nội chiến kéo dài mà toàn thế giới biết đến với cái tên Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Cơ quan lập pháp của Hàn Quốc trong thời kỳ này chỉ là một Viện, được gọi là Quốc hội với 299 thành viên, trong đó 250 thành viên được bầu trực tiếp và phần còn lại được phân cho các đảng (3 đảng chính) căn cứ theo số phiếu mà mỗi Đảng thu được trong cuộc bầu cử. Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho các Nghị sỹ Quốc hội, mặc dù đất nước đang trong giai đoạn giữa những năm chiến tranh Triều Tiên, việc thành lập Thư viện Quốc hội được khởi xướng tại Hội trường Moo-duck của Văn phòng tỉnh ủy Kyungnam - Hội trường Quốc hội tạm thời với tuyên bố về “Nghị quyết về việc thành lập một thư viện Quốc hội” bởi 16 nghị sỹ vào ngày 26.7.1951. Với bộ sưu tập 3.604 cuốn sách và một đội ngũ nhân viên chỉ gồm 4 người, ngày 20.2.1952, Thư viện Quốc hội được thành lập tại Pusan, thủ đô tạm thời của Hàn Quốc giúp các Nghị sỹ thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong hoạt động lập pháp.

Ngày 26.11.1963, Luật Thư viện được ban hành, tuyên bố sự ra đời của Thư viện Quốc hội như một tổ chức độc lập của Quốc hội. Sau tuyên bố này, do vòng xoáy thay đổi của chính trị, tình trạng của Thư viện đã thay đổi và pháp luật quy định về nó cũng bị thay đổi, biến Thư viện trở thành một đơn vị hỗ trợ cho Ban Thư ký Quốc hội.

Tháng 12.1988, Luật Thư viện Quốc hội có hiệu lực thi hành trở lại và Thư viện được hồi sinh như một đơn vị độc lập của Quốc hội.

Từ nền tảng của Thư viện, trong bốn thập kỷ qua, thư viện đã phát triển nhanh chóng trong cả hai chức năng và tổ chức. Đặc biệt, năm 1980 đánh dấu một kỷ nguyên phát triển, khi Thư viện di chuyển vào một tòa nhà đá granite  mới với một không gian sàn tổng cộng khoảng 26.000m2. Lần đầu tiên Thư viện được xây dựng độc lập và bắt tay vào một dự án máy tính quét cho tự động hóa của cả hai vấn đề Quốc hội và quản lý thư viện.

Hồng Hà