Quyết sách sát thực 

Xem với cỡ chữ
Hơn 2/3 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đi qua, HĐND tỉnh Hưng Yên ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong đó, HĐND tỉnh luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, gần dân hơn. Đặc biệt, đã ban hành các nghị quyết “đúng, trúng” trên các lĩnh vực, qua đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh trên các lĩnh vực.

185 nghị quyết được ban hành

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỉnh Hưng Yên đã tạo nên nhiều bứt phá, từ một tỉnh thuần nông lạc hậu, đến năm 2017, vùng đất Nhãn ghi tên mình trong nhóm 16 tỉnh, thành phố trên cả nước tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách trung ương. Năm 2019, tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) tăng 9,72%, cao nhất trong vòng 8 năm gần đây… Những kết quả ấn tượng này có phần đóng góp không nhỏ từ các quyết sách của HĐND tỉnh.


Kỳ họp HĐND tỉnh là nơi tập trung tinh thần, trí tuệ, là nơi quyết định những quyết sách quan trọng cho sự phát triển của Hưng Yên
Ảnh: Bách Hợp

Để được nâng cao kỹ năng, hiệu quả hoạt động của đại biểu, hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Công tác đại biểu tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu dân cử cấp tỉnh và huyện; phối hợp với Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức thành công các lớp tập huấn cho đại biểu HĐND xã. Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bùi Mạnh Hùng chia sẻ: Với các chuyên đề thiết thực, mang tính thời sự đã cung cấp thêm cho các đại biểu kiến thức và kỹ năng “mềm” cần thiết trong hoạt động dân cử. Từ đó, giúp đại biểu có thể vận dụng tốt hơn vào hoạt động thực tiễn của mình, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới phát triển, niềm tin và mong đợi của cử tri địa phương trong giai đoạn tới.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh tổ chức thành công 10 kỳ họp, ban hành 185 nghị quyết. Các quyết sách của HĐND đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Điển hình là Nghị quyết số 135/2017, Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng BHYT cho người già từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi, đảng viên từ 30 tuổi Đảng trở lên, các chức sắc tôn giáo, người làm nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải. Đến nay, toàn tỉnh đã có thêm trên 56 nghìn người được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tiền mua BHYT. Cử tri Phạm Như Thụy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ phấn khởi: Đây là chính sách rất nhân văn giúp cho những cao tuổi, những người kinh tế còn khó khăn, thu nhập thiếu ổn định được mua BHYT để phòng thân khi “trái gió trở trời”,  để họ không còn phải lo lắng là gánh nặng cho gia đình, con cháu.

Hay Nghị quyết về Đề án Duy trì và phát triển Hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025 sau khi ban hành đã nhanh chóng được người dân ủng hộ. Các thông tin từ đầu vào và quá trình sản xuất đầu ra của sản phẩm theo chuỗi được tích hợp trong mã phản hồi nhanh (QR code) in trên bao bì sản phẩm. Giờ đây, chỉ bằng một thao tác chưa đến 5 giây, người tiêu dùng có thể sử dụng ứng dụng quét mã phản hồi nhanh trên điện thoại thông minh là biết rõ các thông tin nguồn gốc sản phẩm. Còn đối với người sản xuất, các sản phẩm nông nghiệp sản xuất an toàn theo chuỗi bán được giá cao hơn sản phẩm sản xuất truyền thống từ 10% - 30%.

Đó là một vài ví dụ về sự “đúng, trúng” của nghị quyết trên vùng đất Nhãn. Để các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Sảng cho rằng: Sau khi ban hành, Thường trực, các ban HĐND cần thường xuyên giám sát quá trình triển khai thực hiện; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị giải pháp khắc phục.

Linh hoạt trong xử lý các vấn đề phát sinh

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Hưng Yên đã ủy quyền giao Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận, phân công các Ban HĐND thẩm tra, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho ý kiến đối với 220 tờ trình, văn bản đề nghị của UBND tỉnh về các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Các ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh luôn bảo đảm đúng quy định, làm cơ sở để UBND tỉnh và các cơ quan triển khai thực hiện.

Ngoài ra, đối với các nội dung cần thiết thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh mà không tổ chức được kỳ họp bất thường, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, xin ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh thông qua phiếu biểu quyết, sau đó Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, để HĐND tỉnh ban hành nghị quyết. Bằng hình thức này, trong năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết Bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chi năm 2018 được giãn sang năm 2019; Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 theo đúng quy định.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, HĐND tỉnh Hưng Yên đã ghi dấu ấn trong lòng cử tri với những cải tiến, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức hoạt động và cách thức điều hành. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, hoạt động của HĐND còn một số mặt hạn chế như: Việc chỉ đạo phối hợp chuẩn bị một số nội dung trình HĐND, Thường trực HĐND của các cơ quan trình còn chậm. Hoạt động của tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa rõ nét, còn hạn chế...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, để sẵn sàng cho chặng đường cuối của nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Sảng nhấn mạnh: HĐND tỉnh sẽ tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND nói chung; việc tổ chức, điều hành các kỳ họp nói riêng. Tiếp tục duy trì, tổ chức hoạt động TXCT chuyên đề về các chủ đề được cử tri quan tâm như “Tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác y tế cơ sở và khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh”. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Duy trì và giữ mối quan hệ phối hợp công tác tốt với các cơ quan Trung ương và địa phương để hoạt động của HĐND tỉnh được bảo đảm theo chương trình kế hoạch và đạt hiệu quả. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp…

BÁCH HỢP