HĐND tỉnh Yên Bái

Quyết sách những vấn đề quan trọng, bức thiết 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, HĐND tỉnh Yên Bái đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động, nhất là thực hiện chức năng quyết định. Một trong những hoạt động nổi bật của HĐND tỉnh là lựa chọn, quyết sách những vấn đề quan trọng, bức thiết của địa phương. Qua đó, góp phần đắc lực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VXIII của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Những năm qua, với sự sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều năm liên tục, Yên Bái luôn đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết HĐND đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; giá trị sản xuất công, nông, lâm nghiệp, thu ngân sách đều vượt kế hoạch; kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính được quan tâm đầu tư và đã thu hút được các doanh nghiệp lớn trong nước, quốc tế đầu tư trên địa bàn; lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững... kết quả đạt được đã tạo ra thế và lực mới để Yên Bái phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.


Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ họp

Hoạt động của HĐND tỉnh những năm qua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. Công tác tổ chức kỳ họp được tiến hành kỹ lưỡng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành chuyên môn trong chuẩn bị các nội dung kỳ họp. HĐND tỉnh đã rất kỹ lưỡng từ khâu chuẩn bị các nội dung trước kỳ họp, tiến hành các nội dung trong kỳ họp và các hoạt động sau kỳ họp. Trong điều hành, Chủ tọa linh hoạt cân nhắc, sắp xếp dành nhiều thời gian cho nội dung trao đổi, thảo luận tại hội trường, tại tổ, dành thời gian xác đáng cho phiên chất vấn - trả lời chất vấn, khơi gợi và phát huy tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu khi thảo luận, biểu quyết tại kỳ họp.

Đặc biệt, tại kỳ họp giữa năm 2019, HĐND tỉnh Yên Bái đã ứng dụng công nghệ thông tin (không sử dụng tài liệu giấy) trong kỳ họp, giúp đại biểu tiếp cận văn bản hiệu quả, tiết kiệm thời gian hơn. Đại biểu tập trung vào những vấn đề cơ bản để nghiên cứu và thể hiện chính kiến của mình trước khi biểu quyết những quyết sách quan trọng. Sau mỗi kỳ họp, HĐND tỉnh giao cụ thể từng đại biểu, Tổ đại biểu, các Ban của HĐND liên quan theo dõi, đôn đốc, báo cáo kịp thời kết quả giải quyết đến cử tri. Do vậy, các ý kiến, kiến nghị gửi tới kỳ họp của cử tri cơ bản được giải quyết theo đúng thẩm quyền. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công 14 kỳ họp, thông qua 129 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua bảo đảm đúng thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nội dung các nghị quyết bám sát tình hình thực tế ở địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Điểm nổi bật là HĐND tỉnh đã lựa chọn, quyết sách những vấn đề quan trọng, bức thiết của địa phương như: Nghị quyết sáp nhập, đổi tên thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn; Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Điều động công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phê duyệt đề án đô thị thông minh tỉnh... Các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, là những quyết sách quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VXIII của Đảng bộ tỉnh Yên Bái đề ra.

Phát huy tính chủ động trong mọi hoạt động

Giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 122 văn bản thống nhất với UBND tỉnh. Các văn bản thống nhất bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, góp phần giúp UBND tỉnh giải quyết kịp thời những phát sinh trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong giám sát chuyên đề, HĐND tỉnh đã lựa chọn giám sát những nội dung được nhiều cử tri, Nhân dân quan tâm, chú trọng giám sát thực địa, gặp gỡ đối chứng để đưa ra những đề xuất, kiến nghị sau giám sát một cách xác đáng. Thời gian qua, HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát 27 chuyên đề tại các huyện, thị, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan. Giám sát, khảo sát thường xuyên 356 cuộc để phục vụ hoạt động thẩm tra các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND, việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Hoạt động TXCT và tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân được HĐND tỉnh chú trọng.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong hoạt động, thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể. Phát huy tính chủ động trong mọi hoạt động của HĐND, nhất là trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Đổi mới, sáng tạo và linh hoạt trong tổ chức các hoạt động. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND phát huy trách nhiệm luôn chủ động trong thực hiện nhiệm vụ đặt ra. Tăng cường hoạt động đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm với HĐND các tỉnh, trao đổi thông tin với HĐND cấp huyện nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Hoàng Thị Lan Hương - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Yên Bái