Phú Yên:

Quyết liệt thực hiện giải pháp để hoàn thành các công trình đúng kế hoạch 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh đã khảo sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án do Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư. Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên là đơn vị được UBND tỉnh giao làm Chủ đầu tư một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nam Phú Yên. Sau khi nhận mặt bằng, đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, quá trình thi công còn gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dẫn tới một số dự án vừa thi công vừa phải chờ phần mặt bằng chưa hoàn tất công tác bồi thường, một số dự án phải tạm dừng do không có mặt bằng triển khai. Khó khăn chủ yếu do một số hộ dân không đồng ý phương án bồi thường hoặc do địa phương chưa hoàn tất việc lập, phê duyệt phương án bồi thường. Đoàn đề nghị lãnh đạo Ban tiếp tục phối hợp tốt với các địa phương, sở, ngành liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân; đồng thời, phải quyết liệt thực hiện các giải pháp để kịp hoàn thành các công trình đúng kế hoạch.