Kỳ họp thứ 16, HĐND quận Cầu Giấy, Hà Nội

Quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu được giao 

Xem với cỡ chữ
Những tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của quận, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt so với cùng kỳ năm 2019. Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND quận Khóa V, các đại biểu cho rằng, những tháng còn lại của năm, toàn quận cần tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình giải pháp cụ thể hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2020, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Ảnh hưởng sâu rộng bởi dịch bệnh

6 tháng đầu năm, quận Cầu Giấy triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh cả nước và thủ đô tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch UBND quận Trần Việt Hà nhấn mạnh: Với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao, quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân; đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề năm công tác 2020 và đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ngoài nhà nước ước đạt 46.810 tỷ đồng, tăng 2,6%; thu ngân sách quận ước đạt 2.560,9 tỷ đồng, đạt 38% dự toán thành phố giao...

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu cho rằng, một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận chỉ ra: mặc dù dự toán thu năm 2020 được HĐND quận quyết nghị bằng 78,1% so với dự toán và bằng 80,8% số thực hiện năm 2019, song số thu 6 tháng đầu năm của quận cũng mới chỉ đạt 38% dự toán thành phố giao và bằng 63,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu lệ phí trước bạ đạt 27% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 9% dự toán; thu thuế từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn.

Theo Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Nguyễn Huy Quang, công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, song tình trạng xây dựng sai phép vẫn còn xảy ra, cá biệt có vi phạm chậm được xử lý. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng sử dụng sai mục đích tại các ô đất chưa thực hiện dự án; sử dụng lòng đường, vỉa hè thành các điểm, tụ điểm bán hàng không đúng quy định. Công tác quản lý các điểm trông giữ phương tiện, giao thông còn nhiều tồn tại chưa xử lý triệt để; còn tình trạng đổ trộm phế thải và người dân vứt, đổ rác không đúng quy định. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp và người hành nghề y, dược tư nhân còn hạn chế, còn tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu tư kiếm lời.

Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp  

Tăng cường đôn đốc thu nợ thuế

2020 là năm cuối thực hiện và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, các đại biểu đề nghị quận tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình giải pháp cụ thể trong những tháng còn lại để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội được giao năm 2020. Trong đó, cần quan tâm đến các chỉ tiêu còn đạt tỷ lệ thấp, khó hoàn thành; có giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm soát chặt công tác quản lý các dự án đầu tư công… Đặc biệt, cần đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị với tinh thần chủ động, quyết liệt bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Để hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách, các đại biểu đề nghị quận cần tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất; hỗ trợ các doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; chủ động cắt giảm 10% chi thường xuyên của những tháng cuối năm để dành nguồn triển khai các chương trình, kế hoạch trọn tâm và bù đắp hụt thu ngân sách nhà nước năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Nguyễn Thị Thanh đề nghị UBND quận chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp với các ban, ngành tiếp tục tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn về việc thu thuế, động viên, khen thưởng các đơn vị tham gia nộp thuế đúng, đủ; tăng cường các biện pháp thu thuế cho thuê nhà chung cư mini trên địa bàn, kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế và bảo hiểm xã hội.

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Nguyễn Huy Quang đề nghị quận kiểm soát chặt công tác quản lý các dự án đầu tư công, bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả, tiến độ thực hiện. Trong đó, có biện pháp cụ thể, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án xây dựng cơ bản, rà soát từng dự án đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đặc biệt chú trọng các dự án khởi công, hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận; nâng cao chất lượng, tiến độ công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các bất cập, sai phạm trong quản lý tài sản công.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị UBND quận tiếp tục tăng cường quản lý các nhà chung cư như tập huấn kỹ năng cho các ban quản trị về quản lý nhà chung cư, công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, rà soát các khu tập thể cũ để có các giải pháp bảo đảm an toàn; tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về nhà ở, phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư…

HUYỀN LOAN