HĐND Quảng Ninh nâng cao chất lượng giám sát về khai thác khoáng sản

Quyết liệt, hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo chung của tỉnh, những năm qua, đặc biệt năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, quyết liệt thực hiện có hiệu quả công tác giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Kinh nghiệm được rút ra là, cần tăng cường giám sát thường xuyên, không báo trước, nắm bắt các vấn đề thực tế nảy sinh từng địa bàn, phản ánh của cử tri để kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm xử lý.

Là địa phương có nhiều tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, những năm qua, công nghiệp khai khoáng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những bước phát triển vượt bậc. Với nhận thức sâu sắc, khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, tỉnh xác định phải có quy hoạch sử dụng lâu dài, tiết kiệm, hiệu quả; vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa bảo đảm các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Do đó, công tác quản lý hoạt động khoáng sản luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng nâng cao hiệu quả quản lý, ngăn chặn hoạt động trái phép, bảo vệ tài nguyên. Đồng thời, định hướng phát triển công nghiệp khai khoáng gắn với tổng thể phát triển chung của địa phương như: Giảm dần hoạt động khai thác, tiến tới chấm dứt hoàn toàn đối với một số loại khoáng sản tác động xấu tới môi trường, nhất là tại một số khu vực có lợi thế phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn khác (du lịch, công nghiệp và nông nghiệp chất lượng cao...); gắn khai thác khoáng sản với bảo vệ môi trường, cảnh quan để phát triển bền vững; xây dựng lộ trình chấm dứt khai thác để hài hòa lợi ích đối với các doanh nghiệp, từng bước chuyển đổi ngành nghề, bảo đảm việc làm, đời sống công nhân, người lao động. 

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo chung của tỉnh, những năm qua, đặc biệt là năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, quyết liệt thực hiện hiệu quả công tác giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Sử dụng thiết bị định vị, đối chiếu hồ sơ gốc

 Để nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát về khai thác tài nguyên khoáng sản, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tăng cường giám sát thường xuyên, không báo trước, nắm bắt các vấn đề thực tế nảy sinh từng địa bàn, phản ánh của cử tri về việc tố giác các đơn vị, cá nhân khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép, khai thác vượt ranh giới cấp phép, vi phạm về lĩnh vực môi trường... để kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm xử lý. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hữu quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Đối với khoáng sản than, qua các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề liên quan, HĐND tỉnh đã kịp thời đưa ra các kiến nghị cụ thể, hợp lý nhằm tiếp tục nâng cao, hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản than. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Ban Kinh tế - Ngân sách thường xuyên khảo sát, nắm tình hình công tác quản lý bảo vệ tài nguyên trong ranh giới mỏ, ranh giới quản lý tài nguyên than của các đơn vị trong và ngoài ngành than; quản lý chặt chẽ tài nguyên rừng trong khu vực ranh giới mỏ, gắn với bảo vệ ngăn chặn tình trạng thăm dò, khai thác và trộm cắp than trái phép trong ranh giới quản lý cũng như trong các khai trường, kho than, bến cảng và trên đường vận chuyển, tiêu thụ. Đồng thời, giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, các quy định bảo đảm an ninh trật tự...


Phiên họp thường kỳ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.2019 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh
Ảnh: Phạm Tăng

Thực tiễn, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản đối với các đơn vị khai thác than hết sức phức tạp, do khu vực khai thác than hầu hết là đồi núi, địa hình phức tạp, không có ranh giới và định vị cụ thể nên khi giám sát phải sử dụng các thiết bị định vị của các cơ quan chuyên ngành, đối chiếu hồ sơ gốc và các biên bản bàn giao thực địa giao đất trước đây để đánh giá. Chính vì vậy, thông qua giám sát đã có kiến nghị cụ thể về việc phân định rõ trách nhiệm quản lý tài nguyên than của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất rừng và đơn vị được giao ranh giới khoáng sản để phối hợp kịp thời phát hiện các hành vi khai thác khoáng sản không đúng quy định. Hiện tại, Quảng Ninh cũng đã kiểm soát tốt tình hình vận chuyển, kinh doanh than; chỉ đạo dừng vận chuyển than trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và thúc đẩy việc đầu tư các tuyến băng tải than chuyên dụng, bảo đảm vệ sinh môi trường cho các khu dân cư.

Đối chiếu thực địa với các hồ sơ, giấy phép

Đối với khoáng sản ngoài than, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã giám sát chuyên đề về công tác quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và đất, cát san nền trên địa bàn. Quá trình giám sát, HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát nắm tình hình thực tế, đối chiếu thực địa với các hồ sơ, giấy phép được cấp làm cơ sở đánh giá đầy đủ ranh giới, trữ lượng, giải pháp triển khai khai thác của đơn vị với phương án được duyệt. Qua giám sát, đã phát hiện ra nhiều dự án khai thác vượt công suất, không đúng thiết kế được duyệt, khai thác ngoài ranh giới và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Qua đó, đã kiến nghị với cơ quan chức năng xem xét quy trình về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác đá; tính toán xác định bổ sung khối lượng khai thác vượt công suất, nghĩa vụ tài chính với nhà nước và kiến nghị xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật liên quan. HĐND tỉnh đã kiến nghị việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản cho giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Trên cơ sở khảo sát kỹ, nắm bắt cụ thể các vị trí điểm mỏ mới đề xuất bổ sung trong quy hoạch và các điểm mỏ hiện trạng có yếu tố tác động bất lợi, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND về việc Thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, đã loại ra ngoài quy hoạch 12/103 điểm mỏ không phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tới; xác định rõ lộ trình đóng cửa các mỏ đá đến năm 2025, chấm dứt toàn bộ hoạt động khai thác đá và không khuyến khích thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh thực hiện tốt hơn công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản cát, đá, sỏi, đất san lấp và các khoáng sản khác trên địa bàn.

Quá trình giám sát, HĐND tỉnh đã lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản đến các đơn vị được khảo sát, giám sát, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức. Đồng thời, đề xuất với các cơ quan chuyên môn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm tính răn đe, tăng cường quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

TUẤN NGUYÊN