Ninh Bình

Quyết định các dự án đầu tư quan trọng  

Xem với cỡ chữ
Sáng 15.8, HĐND tỉnh Ninh Bình Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng khẳng định đây là kỳ họp quan trọng để HĐND tỉnh quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Nghị quyết số 629 nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét và quyết định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận kỹ lưỡng và biểu quyết thông qua 5 dự thảo nghị quyết về việc: Đề nghị chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu 50ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu; chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I); giao kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài (ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 từ nguồn dự phòng 10% vốn nước ngoài; điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 1) và phân bổ vốn thực hiện Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế do Liên minh châu Âu (EU) viện trợ.

Phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất là việc thực hiện các quy trình, thủ tục và chỉ đạo tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển và dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tạo chuyển biến hơn nữa trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế...

Tin và ảnh: THÙY DƯƠNG