Quy hoạch tài nguyên nước gắn với nhu cầu thực tiễn 

Xem với cỡ chữ
Chiều 13.2, tại Hà Nội, trong cuộc họp báo cáo về tình hình xây dựng các Quy hoạch tài nguyên nước do Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: Cần quy hoạch tài nguyên nước gắn với thực tiễn để đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên nước hiện nay.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến cho biết: Quyết định 90/2016/QĐ-TTg năm 2016 về quy hoạch mạng quan trắc tài nguyên và môi trường đã được phê duyệt, theo Quy hoạch đối với trạm quan trắc tài nguyên nước trung ương gồm: 56 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt độc lập, 113 trạm tài nguyên nước mặt lồng ghép với trạm thủy văn; 71 trạm, 778 điểm và 1.557 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất... Đến thời điểm hiện nay, xây dựng và đưa vào vận hành: Nước mặt 27/56 trạm (chiếm khoảng 48% so với quy hoạch); nước dưới đất 52/113 trạm, 469/778 (60%) điểm, 983/1.557 (63%) giếng quan trắc tài nguyên nước dưới đất. Về mạng quan trắc tài nguyên nước do địa phương thực hiện, hiện có 30 tỉnh, thành phố đã xây dựng vận hành, các công trình quan trắc chủ yếu là quan trắc nước dưới đất với tổng số khoảng 500 công trình. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước trên phạm vi cả nước.

Việc lập mạng lưới quan trắc trên cơ sở tiếp tục duy trì việc vận hành các trạm đã xây dựng ở trung ương và địa phương; đầu tư các trạm chưa được xây dựng theo Quy hoạch 90/QĐ-TTg... tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn nhiều bất cập. Về vấn đề này, Cục Quản lý tài nguyên nước kiến nghị 2 phương án. Theo đó, phương án 1: Rà soát việc thực hiện Quy hoạch 90/QĐ-TTg, các trạm chưa xây dựng tiếp tục đưa vào quy hoạch và bổ sung mạng lưới quan trắc tài nguyên nước của tỉnh trên cơ sở tỉnh đề xuất. Phương án 2: Rà soát việc thực hiện Quy hoạch 90/QĐ-TTg, các trạm chưa xây dựng được rà soát điều chỉnh bổ sung danh mục trạm trung ương và bổ sung cách chọn trạm, thông số đo mạng quan trắc tài nguyên nước của tỉnh.

Đối với các trạm tài nguyên nước độc lập, Cục Quản lý tài nguyên nước kiến nghị khảo sát xác định vị trí các trạm chưa xây dựng; khảo sát một số vị trí mới và đánh giá, đề xuất trạm quy hoạch mới. Đối với các trạm thủy văn kết hợp, Cục kiến nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định 90/QĐ-TTg đối với các trạm thủy văn kết hợp. Danh mục trạm gồm các trạm thủy văn - tài nguyên nước đã và đang xây dựng…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đề nghị, các đơn vị tham gia quy hoạch lưu ý thu thập dữ liệu sau đó tổng hợp lại để quy hoạch rõ hơn, hiện quy hoạch vẫn mang nặng tính kịch bản bởi quy hoạch tài nguyên nước chính là bộ dữ liệu, công cụ và quy tắc. Đồng thời, cần quy hoạch một cách khoa học gắn với thực tiễn để đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên nước hiện nay.

Theo TTXVN