Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng giám sát việc giải quyết kiến nghị, đơn, thư trước, sau Kỳ họp thứ 12

Quy định rõ trách nhiệm giải quyết 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh tăng cường giám sát, theo đến cùng các kiến nghị của cử tri, đơn, thư công dân chưa được giải trình hoặc giải trình nhưng chưa đưa ra được giải pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố nghiên cứu, sớm ban hành quy định việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND, UBND thành phố; trách nhiệm phối hợp của các sở, ngành. Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến.

Đó là nội dung được Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn, thư công dân trước và sau Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố (kỳ họp cuối năm 2019).

Phối hợp chặt hơn 

Kết quả giám sát cho thấy: UBND thành phố, các sở, ngành đã kịp thời chỉ đạo ngay sau khi nhận được nội dung kiến nghị của cử tri; tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri kiến nghị; chất lượng giải quyết, xử lý được nâng lên so với trước. Công tác đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát được tăng cường, nhanh chóng triển khai giải quyết kiến nghị, những vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân như: Nâng cấp sửa chữa hệ thống thoát nước, đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt, công tác khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, trong quản lý trật tự, an toàn giao thông...

Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng họp giao ban với Thường trực HĐND các quận, huyện và Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thành phố đánh giá chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri
Ảnh: Trọng Hùng

Quá trình giải quyết, những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp chặt hơn giữa các sở, ngành và địa phương trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm. Tại một số điểm TXCT, các Tổ đại biểu HĐND thành phố đã đề nghị mời lãnh đạo các sở, ngành đến dự để tiếp thu, giải trình và trả lời giải quyết trực tiếp các nội dung mà cử tri kiến nghị nhiều lần. UBND thành phố đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có liên quan, đồng thời yêu cầu thường xuyên cập nhật tiến độ giải quyết từ đó kịp thời tham mưu cho UBND thành phố giải quyết, trả lời những nội dung cử tri kiến nghị, đơn, thư công dân trong thời gian qua.

Nhiều kiến nghị, bức xúc chưa được giải quyết

Tuy đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết nhưng Thường trực HĐND thành phố thẳng thắn nhìn nhận: Vẫn còn nhiều kiến nghị, bức xúc của công dân chưa được giải quyết, trả lời, nhiều nội dung được đại biểu HĐND thành phố chất vấn, các cơ quan chức năng đã cam kết nhưng vẫn chưa thực hiện, hoặc thực hiện nhưng còn chậm, chưa hiệu quả. Một số sở, ngành trả lời kiến nghị của cử tri còn chậm, giải quyết không dứt điểm kiến nghị tại các kỳ họp trước. Một số trả lời còn chưa sát với nội dung cử tri kiến nghị hoặc chưa giải trình, cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri hiểu, chia sẻ nên chưa nhận được sự đồng tình của cử tri.

Tiến độ giải quyết đơn, thư chưa bảo đảm yêu cầu, nhất là đơn kiến nghị có tính phức tạp, cần phối hợp giữa các đơn vị để xử lý. Một số ngành, địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác giải quyết đơn, thư công dân, tính trách nhiệm, trung thực, chất lượng trong tham mưu, đề xuất giải quyết đơn, thư chưa cao. Bên cạnh đó, UBND thành phố chưa quyết liệt trong xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm trễ giải quyết đơn, thư công dân.

Thường trực HĐND cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác giám sát của Thường trực, các Ban HĐND thành phố vẫn còn theo nhóm vấn đề, một số nội dung kiến nghị, đơn thư chưa đi sâu giám sát, chưa theo đuổi đến cùng; vẫn còn tình trạng ngại va chạm, chưa mạnh dạn đề xuất chủ trương giải quyết những vấn đề khó, vụ việc phức tạp, tồn đọng. Mức độ tham gia của các thành viên các Ban HĐND thành phố chưa đồng đều, chủ yếu do thành viên chuyên trách thực hiện nên chưa phát huy hết sức mạnh tập thể. Một số đại biểu HĐND thành phố chưa nêu cao vai trò giám sát; chưa chủ động, tích cực tiếp công dân, đi thực tế để tiếp thu các kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh từ thực tế cuộc sống của người dân.

Dứt điểm những nội dung tồn đọng

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn, thư công dân, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường giám sát và theo đuổi đến cùng các kiến nghị của cử tri, đơn, thư công dân chưa được giải trình, hoặc giải trình nhưng chưa đưa ra được giải pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết. Yêu cầu các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố chủ động phối hợp với Tổ đại biểu, các địa phương giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân theo từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách; kịp thời phản ánh với Thường trực HĐND thành phố đối với các vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm qua thực tiễn giám sát.

Cùng với đó, Thường trực HĐND đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, đơn, thư công dân, rà soát các kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện các dự án chậm triển khai (Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, Dự án Làng Đại học Đà Nẵng, nâng cấp một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn, ô nhiễm môi trường tại u thuyền Thọ Quang, kênh Phú Lộc, khu Công nghiệp Liên Chiểu, nhà tập thể, chung cư xuống cấp...).

Thường trực HĐND cũng yêu cầu UBND thành phố nghiên cứu, sớm ban hành quy định về việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố, của UBND thành phố; trách nhiệm phối hợp của các sở, ngành nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết. Làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, các đơn vị liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến…

LÊ THẢO