Thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Kinh doanh bảo hiểm xã hội:

Quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước 

Xem với cỡ chữ
Chiều 20.5, các ĐBQH họp tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Thảo luận tại tổ 9 gồm các đoàn Tuyên Quang, Đồng Nai và Bình Định, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi Luật là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, hầu hết ĐBQH cho rằng nội dung dự thảo Luật cơ bản đã đáp ứng yêu cầu thực hiện Hiệp định CPTPP theo đúng lộ trình thực hiện các cam kết liên quan đến bảo hiểm và sở hữu trí tuệ, phù hợp với nội dung được xác định; bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đủ điều kiện để trình QH xem xét theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đại biểu Hoàng Bình Quân (Tuyên Qang) nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là cần thiết, bởi thực tế trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam với thế giới đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải bổ sung và sửa đổi Luật. Tuy nhiên, ĐB Hoàng Bình Quân cũng cho rằng, dự thảo Luật cần có cách tiếp cận sâu rộng hơn, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP thì áp lực về sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam là rất lớn.


Thảo luận tại tổ gồm các đoàn Tuyên Quang, Đồng Nai và Bình Định

“Theo Nghị quyết 72 thì sở hữu trí tuệ không chỉ dừng lại ở 11 nội dung chưa tương thích giữa luật và CPTPP vì còn rất nhiều những điều khoản không tương thích, vì vậy nên có sự nhìn nhận tổng thể, rà soát lại toàn bộ luật sở hữu trí tuệ những điều khoản nào không tương thích với CPTPP”, ĐB Hoàng Bình Quân cho hay. Ngoài ra, ĐB Hoàng Bình Quân cũng đề nghị cần thiết phải có sự tham vấn đối với các doanh nghiệp bởi doanh nghiệp chính là đối tượng chịu tác động và thụ hưởng của Luật. Cơ bản nhất trí với ĐB Hoàng Bình Quân, một số đại biểu đề nghị cần làm rõ và có dánh giá mức độ thiệt hại của doanh nghiệp Việt Nam đối với các thủ tục và điều kiện đề nghị cấp sơ hữu trí tuệ hiện nay để có những quy định cụ thể trong Luật.  Bởi hiện nay, tình trạng xử lý đơn xin cấp quyền ở hữu trí tuệ của doanh nghiệp đang tốn thời gian, tồn đọng đơn rất nhiều khiến doanh nghiệp chậm được đăng ký dẫn tới thiệt hại thậm chí bị vi phạm bản quyền. Vì vậy trong luật cần quy định rõ trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng với đó là nâng cao trình độ, năng lực thẩm định về sở hữu trí tuệ từ đó rút ngắn thời gian xem xét đơn và cấp bằng sở hữu cho tổ chức cá nhân.

Đối với Luật kinh doanh bảo hiểm, đa số đại biểu đồng tình với tờ trình và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cần rà soát và đánh giá kỹ lưỡng các điều khoản của Luật, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến các giao dịch dân sự để đảm bảo tính thống nhất của các luật hiện hành cũng như những cam kết của Việt Nam với quốc tế khi gia nhập các tổ chức như WTO, CPTPP…Về điều các điều khoản, quy định liên quan đến kinh doanh dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, nhiều ý kiến cho rằng cần đánh giá kỹ hơn những tác động của quy định hiện hành với các điều khoản khác được quy định trong Luật bởi kinh doanh dịch vụ bảo hiểm có quan hệ  với các ngành khác như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ…vì vậy cần làm rõ để đảm bảo tính pháp lý. Cùng với đó, quy định về quyền và điều kiện của tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân về kinh doanh dịch vụ bảo hiểm hiện nay đang bị bó hẹp khi quy định cá nhân phải có bằng đại học chuyên ngành về kinh doanh bảo hiểm mới được hành nghề, có ý kiến đề nghị chỉ nên quy định có chứng chỉ về kinh doanh dịch vụ bảo hiểm là đủ điều kiện hành nghề.

Vũ Quang Thắng