Quy định mới về chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động 

Xem với cỡ chữ

Từ ngày 30.5. 2020, Thông tư số 24/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành.

Nội dung và mức chi một số khoản được quy định như sau: Hỗ trợ chi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, công tác phòng ngừa tai nạn lao động... Hỗ trợ chi phí in ấn, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu, biểu mẫu, thông báo, báo cáo; Hỗ trợ chi phí bảo quản, lưu trữ tài liệu có liên quan về bảo hiểm tai nạn lao động; Chi hỗ trợ cơ quan Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan có liên quan trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ liên quan về bảo hiểm tai nạn lao động. Mức hỗ trợ cụ thể do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng…

B. Anh

Thời tiết - Giải đáp pháp luật

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
35,6°С
TP. Hồ Chí Minh
29,6°С
TP. Hạ Long
30,9°С
Nha Trang
29,7°С
Vũng Tàu
27,7°С