Quy định giá tối đa với dịch vụ thu gom, xử lý rác  

Xem với cỡ chữ
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý với giá tối đa 475.000 đồng/tấn 

Theo đó, từ ngày 1.11, mức giá tối đa với dịch vụ thu gom tại nguồn với chất thải rắn sinh hoạt là 364.000 đồng/tấn (tức 364 đồng/kg) với hình thức thu gom bằng phương pháp thủ công, 166.000 đồng/tấn (166 đồng/kg) nếu thu gom bằng phương tiện cơ giới. Mức giá tối đa với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là 247.000 đồng/tấn (247 đồng/kg). Với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước, mức giá tối đa là 475.000 đồng/tấn (475 đồng/kg). Riêng giá tối đa đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo lộ trình, năm 2018 - 2019 là 40 đồng/kg, năm 2020 là 133,5 đồng/kg, năm 2021 là 227 đồng/kg và từ năm 2022 trở đi là 247 đồng/kg.

Giá này đã tách thuế giá trị gia tăng đầu vào và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu ra. Phạm vi áp dụng là cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt (chất thải rắn sinh hoạt) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; cơ quan quản lý nhà nước và các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu, căn cứ vào mức giá tối đa nêu trên và hướng dẫn của các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện xây dựng mức giá chi tiết áp dụng cho các đối tượng trên địa bàn quản lý. Trong đó, lưu ý các nội dung gồm lộ trình, cự ly bình quân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của các hộ gia đình, chủ nguồn thải… Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các cấu phần của đơn giá chi tiết, UBND quận, huyện chủ động điều chỉnh giá cụ thể và áp dụng cho phù hợp.

Lan Chi