Trao quyền chính trị cho thanh niên

Quốc hội Việt Nam gương mẫu, sáng tạo và trách nhiệm 

Xem với cỡ chữ
Thực tiễn hoạt động của Quốc hội Việt Nam thời gian qua cho thấy, các khuyến nghị của IPU về trao quyền cho thanh niên luôn được thực hiện tích cực, trách nhiệm và gương mẫu. Điều này không chỉ được thể hiện qua việc Quốc hội Việt Nam tích cực trong việc khuyến khích sự tham gia của thanh niên vào hoạt động chính trị, lồng ghép các vấn đề của thanh niên trong quá trình lập pháp mà mới nhất là sáng kiến thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ của Hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (AIPA) tại Đại hội đồng lần thứ 41 vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội.

Thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ

Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ vào tháng 11.2016 theo Nghị quyết số 299 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV. Đây là các ĐBQH có tuổi từ 45 trở xuống tính từ thời điểm thành lập nhóm. Hiện nay Nhóm ĐBQH trẻ Việt Nam có gồm 131 thành viên. Nhiều ĐBQH trẻ giữ các vị trí quan trọng trong Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, tham gia tích cực vào các hoạt động của Quốc hội.

Lồng ghép các chính sách về thanh niên vào pháp luật

Mới đây, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Thanh niên năm 2020 quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển bản thân để từ đó phát huy, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Các hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật của Quốc hội Việt Nam đều được lấy ý kiến nhân dân một cách rộng rãi trong đó có thanh niên. Hàng năm, Quốc hội đều phân bổ ngân sách một cách hợp lý cho giáo dục, trong đó có các chương trình giáo dục đào tạo nghề cho thanh niên, đặc biệt các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được Quốc hội và Chính phủ quan tâm.

Sáng kiến thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA

Khi đảm nhận vị trí Chủ tịch AIPA 41, Quốc hội Việt Nam đã đưa ra sáng kiến thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ và sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ, nhất trí tuyệt đối từ các nước thành viên tại Đại hội đồng AIPA 41 vừa diễn ra từ ngày 8 - 10.9 vừa qua.

Ý thức được rõ thanh niên chiếm 1/3 trong tổng số hơn 600 triệu dân của ASEAN, nhưng cơ chế của khu vực chưa có tiếng nói của nghị sĩ trẻ, đồng thời nhận thức sâu sắc rằng, thanh niên chính là tương lai của bất kỳ tổ chức nào, quốc gia nào, do vậy Quốc hội Việt Nam từ năm 2019, khi bắt đầu tiếp nhận chức Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 đã đề xuất thành lập cơ chế Hội nghị Nghị sĩ trẻ như một cơ chế thường niên của AIPA.

Với sáng kiến này, lần đầu tiên trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA, đã diễn ra Hội nghị Không chính thức Nghị sĩ trẻ đầu tiên, là nền tảng cho cơ chế chính thức sau này. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã bày tỏ sự cảm phục và ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến cũng như nỗ lực tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ đầu tiên của Quốc hội Việt Nam trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19. Kết quả, Báo cáo của Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam tại Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA ngày 8.9 vừa qua đã nhận được sự thống nhất cao của các nghị viện thành viên, trong đó khẳng định việc đưa Hội nghị Nghị sĩ trẻ trở thành một cơ chế chính thức trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA thường niên.

Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA 41 diễn ra theo hình thức trực tuyến chiều ngày 8.9  

Việc Đại hội đồng AIPA 41 thông qua sáng kiến thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA của Việt Nam đã trở thành dấu ấn lịch sử quan trọng trong lịch sử AIPA; là nhân tố mới trong kỳ Đại hội đồng lần này; đồng thời, góp phần khẳng định vai trò lịch sử, đóng góp quan trọng của thanh niên nói chung và nghị sĩ trẻ nói riêng trong việc tham gia vào quá trình hoạch định chính sách phát triển từng quốc gia cũng như thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào tiến trình xây dựng, phát triển Cộng đồng ASEAN.

Với thành công này, kể từ nay, tại các kỳ Đại hội đồng AIPA sẽ có diễn đàn phản ánh tiếng nói của các nghị sĩ trẻ, đại diện cho gần 220 triệu thanh niên, tương đương 1/3 dân số ASEAN. Như Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU Melvin Bouva đã khẳng định: “Đề cao thanh niên là sự công nhận một trong những nguồn lực quý giá nhất của nhân loại: lòng nhiệt huyết, sự khéo léo, quan điểm mới mẻ và sức sống của những nam nữ thanh niên trên thế giới”. Với sáng kiến thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ, Quốc hội Việt Nam có niềm tin vững chắc rằng, cơ chế mới này sẽ làm sống động hơn và thực chất hoạt động của AIPA vì tương lai Cộng đồng ASEAN.

Quỳnh Lan