Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em 

Xem với cỡ chữ
Sáng 10.6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2020.

Với 92,15% tổng số ĐBQH có mặt tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Theo đó, tại Kỳ họp thứ Chín, QH sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo của UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật. QH cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH. Ngoài ra, QH xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. 


Đại biểu Quốc hội biếu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
Ảnh: Quang Khánh

Tại Kỳ họp thứ Mười, QH sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án…

 Sáng nay, 10.6, Đoàn đại biểu Cuba do Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Alvarez làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 7 - 15.6.2019 đã dự thính phiên họp toàn thể của QH.

Trước đó, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các vị ĐBQH về dự kiến Chương trình giám sát của QH năm 2020, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: về giám sát chuyên đề, UBTVQH đã chỉ đạo Tổng Thư ký QH xin ý kiến các vị ĐBQH lựa chọn 1 trong 2 chuyên đề do UBTVQH đề xuất bằng hình thức bấm nút điện tử. Chuyên đề thứ nhất về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” đã được đa số ĐBQH lựa chọn với tỷ lệ 79,13% để tiến hành giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ Chín (tháng 5.2020).

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi giám sát đối với chuyên đề về trẻ em, theo đó, nên chọn tên chuyên đề là “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em”; đồng thời, cần xác định rõ phạm vi về mặt thời gian thực hiện giám sát. Về vấn đề này, UBTVQH cho rằng, tình trạng xâm hại trẻ em thời gian vừa qua đang là vấn đề nóng của xã hội, được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Việc lựa chọn nội dung chuyên đề theo đề xuất của UBTVQH nhằm bảo đảm tính chuyên sâu, hiệu quả của chuyên đề và phù hợp với thời gian, nguồn lực của QH. Bên cạnh đó, Luật Trẻ em mới được ban hành tại Kỳ họp thứ Mười một, QH Khóa XIII và có hiệu lực kể từ tháng 6.2017, nên các chính sách liên quan đến bảo vệ trẻ em đang tiếp tục được triển khai thực hiện. UBTVQH sẽ tiếp tục giao các cơ quan của QH tăng cường giám sát, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức các phiên giải trình để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em, do vậy, xin được giữ như dự kiến. Về dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của QH năm 2020, cơ bản, các vị ĐBQH đều tán thành với dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của QH năm 2020 trình QH xem xét, thông qua.

Hà An