Quốc hội đồng hành với Chính phủ thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ,

Thưa các quý vị,


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 
Ảnh: Quang Khánh

Tôi rất vui khi được Chủ tịch Quốc hội phân công tham dự Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2019, do Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh chủ trì tổ chức. Hội nghị là thể hiện quyết tâm chính trị cũng như sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đối với vấn đề phát triển bền vững. Hội nghị toàn quốc lần này có ý nghĩa quan trọng, vì năm 2019 là năm Chính phủ sẽ đánh giá những kết quả chủ yếu Việt Nam đã đạt được trong 5 năm qua về việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đề ra nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, đây sẽ là một kênh thông tin chính thức sẽ được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, thông tin đến với mọi người dân trên cả nước về những thành tựu của Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Thay mặt Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu tham dự Hội nghị, tin rằng Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp.

Thưa các quý vị,

Phát triển bền vững không chỉ là cam kết của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế mà còn xuất phát từ nhu cầu nội tại mang tính tất yếu của nước ta, phù hợp với chủ trương xuyên suốt của Đảng, phát triển nhanh và bền vững, đặt con người và chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm trong hoạch định và thực thi chính sách. Quốc hội hoan nghênh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy để tổ chức thực hiện. Trong tiến trình đó, Quốc hội đã đóng vai trò quan trọng, hoàn thiện khung pháp luật xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền và hoàn thiện các thiết chế quản trị nhà nước, đề cao vai trò giám sát của cơ quan quyền lực nhân dân.

Với tinh thần đó, thông qua việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đã thảo luận, thông qua các đạo luật, các chiến lược quốc gia, quyết định ngân sách cho chương trình mục tiêu liên quan đến phát triển bền vững, đặc biệt là các lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, nhất là chăm lo đến vùng dân tộc thiểu số, vùng chịu nhiều rủi ro do bão, lũ, biến đổi khí hậu…; Quốc hội hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ đã quyết định Chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho nhóm 16 dân tộc thiểu số còn rất ít người; đã chỉ đạo tập trung đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ và quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng để bảo đảm phát triển bền vững.

Quốc hội cũng góp phần thúc đẩy việc tham gia và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc thẩm tra và phê chuẩn các công ước, điều ước quốc tế về quyền con người, như Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước của Liên hiệp quốc về người khuyết tật, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, Công ước loại bỏ các hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em…

Về đối ngoại, Quốc hội Việt Nam đã chủ trì, phối hợp chuẩn bị cùng Liên minh Nghị viện thế giới thông qua Tuyên bố Hà Nội từ năm 2015 về “Nghị viện với các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động” tại Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132, Tuyên bố đã tạo bước chuyển lớn trong nhận thức của Liên minh Nghị viện thế giới, thúc đẩy Liên minh Nghị viện thế giới cùng Liên hiệp quốc xây dựng “Bộ Công cụ tự đánh giá: Nghị viện và các Mục tiêu phát triển bền vững” nhằm nâng cao vai trò và sự tham gia của các nghị viện thành viên của Liên minh Nghị viện thế giới vào quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Quốc hội Việt Nam cũng là nước thành viên đầu tiên trong Liên minh Nghị viện thế giới dịch sang tiếng Việt Bộ Công cụ tự đánh giá này của Liên hiệp quốc.

Tháng 5.2017, Quốc hội Việt Nam đã cùng với Liên minh Nghị viện thế giới tổ chức Hội nghị chuyên đề khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất về phát triển bền vững. Trong đó nghiên cứu việc hoạch định chính sách phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh phải chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tháng 12.2018, Quốc hội Việt Nam tổ chức Hội nghị về “Quốc hội Việt Nam và các Mục tiêu phát triển bền vững”, nội dung bao hàm các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và môi trường bình đẳng giới, đặt người dân là trung tâm giám sát những chính sách bảo đảm đời sống người nghèo, xóa bỏ những rào cản chính sách, phát huy quyền con người và không để ai bị bỏ lại phía sau. Diễn đàn này có sự tham gia của Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới, đại diện cơ quan phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự, có gần 200 đại biểu Quốc hội và đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân các địa phương trên cả nước, cùng đại diện của hầu hết các bộ, ngành đang trực tiếp triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch hành động vì phát triển bền vững tham dự. Các đại biểu Quốc hội cũng đã phát huy vai trò cầu nối với người dân, phản ánh các nguyện vọng của người dân, của cử tri đến Quốc hội; thường xuyên tiếp xúc với cử tri, đối thoại với nhiều đối tượng xã hội, nghe tiếng nói của cử tri phản ánh về hiệu quả chính sách tại địa phương, về các nguồn lực bảo đảm thực hiện chương trình, tạo điều kiện để người dân giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở các cấp độ trong cả nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.

Thưa các quý vị,

Để góp phần vào thành công của Hội nghị, tôi xin nêu một số nội dung trọng tâm mà chúng ta cần lưu ý thảo luận tại hội nghị quan trọng này:

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về năng lực quản trị của các cơ quan nhà nước, tiếp tục rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chí đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

2. Xác định các ưu tiên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam trong giai đoạn tới, phù hợp với nguồn lực và nền tảng phát triển khi thực hiện 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, chú trọng hoàn thiện các tiêu chí hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong cả nước.

3. Hiện nay, Việt Nam có nhiều thuận lợi trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững như: toàn Đảng, toàn dân quyết tâm chính trị cao, môi trường an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, Việt Nam đã có kinh nghiệm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, có uy tín và vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, còn có nhiều thách thức, đó là: xuất phát từ yêu cầu phát triển nội tại nền kinh tế, nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực có mặt còn hạn chế. Trong khi đó, chúng ta phải chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Do vậy, chúng ta cần phải nhận diện những nguyên nhân sâu xa, những vấn đề cốt lõi để cùng khắc phục trong thời gian tới.

4. Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động của các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, tổ chức xây dựng khung đánh giá phát triển bền vững, tiến hành giám sát định kỳ tiến độ triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, tổ chức các hoạt động khảo sát thực tế tại địa phương, khuyến khích các chính sách phát triển kinh tế đi đôi với yếu tố bền vững về môi trường và xã hội.

5. Về cơ chế phối hợp, việc tăng cường kết nối thông tin, phối hợp hành động giữa Chính phủ và Quốc hội cần được thực hiện chặt chẽ và thường xuyên hơn. Trong năm 2020, cần tổ chức để Chính phủ báo cáo Quốc hội việc sơ kết 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, là cơ sở để Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, Hội đồng quốc gia vì phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục thúc đẩy cơ chế liên ngành, trong đó, cần có sự tham gia của các cơ quan của Quốc hội mà Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội giữ vai trò điều phối.

6. Phát huy cơ chế hợp tác, quan hệ đối tác với các tổ chức trong nước và quốc tế các nước đối tác nhằm bổ sung nguồn lực, kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Kính thưa các quý vị,

Với vai trò và chức năng của mình, một lần nữa Quốc hội hoan nghênh mọi nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ trong điều hành, trong quyết định các chương trình mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, đôn đốc các cơ quan của Quốc hội tham gia có hiệu quả hơn vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, để đạt những kết quả thực chất, đáp ứng cho thành công các cam kết của Việt Nam trong Liên hiệp quốc, Liên minh nghị viện thế giới, tất cả vì sự phát triển đất nước và hạnh phúc của nhân dân. 

Tại diễn đàn quan trọng này, chúng tôi xin cảm ơn các cơ quan ngoại giao, các tổ chức đại diện Liên minh nghị viện thế giới và Liên hiệp quốc tại Việt Nam đã luôn hợp tác, đồng hành, hỗ trợ tích cực để Quốc hội Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ của mình trong thúc đẩy việc tham gia và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các vị khách quý, chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

 ________________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt


Video New - Luật trong cuộc sống