50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) - Tầm vóc vĩ đại của tác phẩm bất hủ

Quốc hội cùng cả nước thực hiện lời căn dặn của Người  

Xem với cỡ chữ
Những quyết sách đúng đắn với ý nghĩa trọng đại của Quốc hội về nhân tài, vật lực và các nhu cầu thiết yếu cho công cuộc chiến đấu, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã góp một phần vô cùng quan trọng trong thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta.

Từ lời thề trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Trong phiên họp truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 25.9.1969 tại Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa III, toàn thể ĐBQH đã nguyện một lời thề, “Chúng ta phải thực hiện cho bằng được ý chí của Người: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Đến Kỳ họp thứ Bảy, ngày 4.3.1971, QH khẳng định lại một lần nữa với quyết tâm sắt thép, “kiên quyết và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quyết chiến, quyết thắng, đánh cho Mỹ phải rút hết, đánh cho ngụy quân, ngụy quyền phải sụp đổ, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà”.

QH tin tưởng sâu sắc rằng, “Toàn thể dân tộc Việt Nam ta nhất định sẽ thực hiện lời Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, ý nguyện khát khao của non sông Tổ quốc, của đồng bào và chiến sĩ đã khuất và của hàng triệu, hàng triệu người đang chiến đấu và sẽ chiến thắng!

Nhân dân Việt Nam ta nhất định thắng!”

Hưởng ứng lời Tuyên bố của QH, biến đau thương thành hành động, trên cả hai miền Nam, Bắc, mỗi người dân là một chiến sĩ, chiến đấu trên vị trí công tác của mình. Ai ai cũng làm việc cật lực, gắng sức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công. Ở miền Bắc, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ 3 đảm đang”, “Thanh niên 3 sẵn sàng”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Một người làm việc bằng hai”... Ở miền Nam, đẩy mạnh các phong trào “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”, “Bám thắt lưng Mỹ mà đánh”, “Căng địch ra mà đánh, vây chúng lại mà diệt”... Có thể nói, chưa bao giờ khí thế tiến công quân giặc dâng cao ngùn ngụt ngút trời như thời kỳ này.

... đến những quyết sách quan trọng của Quốc hội

Theo đó, trong tất cả các kế hoạch hàng năm và 5 năm, QH đều nhất trí cao với các cân đối ngân sách, dành phần ưu tiên cho quốc phòng, chi viện cho tiền tuyến lớn. Nghị quyết của Kỳ họp thứ Hai, QH Khóa IV ngày 25.2.1972 về Báo cáo chính trị của Chính phủ, QH đã quyết nghị “Nhất trí tán thành các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ về kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, về xây dựng chủ nghĩa xã hội và công tác đối ngoại do Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề ra như đã trình bày trong báo cáo chính trị của Thủ tướng Chính phủ”. Trong 5 nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch nhà nước năm 1972 mà QH quyết nghị thì nhiệm vụ số 1 là, “Động viên mọi cố gắng cao nhất, bảo đảm đầy đủ và kịp thời sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến. Luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đập tan mọi hành động phiêu lưu quân sự của địch”.

Cũng với khí thế hào hùng đó, tại Kỳ họp thứ Tư, QH Khóa IV, Bộ Quốc phòng đã báo cáo tình hình quân sự trước QH, trong đó có lời cam kết: “Các lực lượng vũ trang nhân dân xin hứa với QH quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, cùng với quân và dân cả nước ta thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch: “Đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, anh minh, tài trí của Đảng, với những quyết sách đúng đắn của QH và với việc tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả cao của Chính phủ, nhân dân ta, các lực lượng vũ trang ta đã thực hiện trọn vẹn phương châm chỉ đạo của Bác, “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Sau thắng lợi to lớn, có tính quyết định của quân và dân cả hai miền Nam Bắc trong suốt cả năm 1972, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Pari về Việt Nam vào tháng Giêng năm 1973. Theo đó đến ngày 29.3.1973, Mỹ và chư hầu của Mỹ phải rút hết quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Trưa 29.3, Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã phải làm lễ cuốn cờ tại căn cứ Tân Sơn Nhất và 16 giờ 25 phút, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ (Tướng Uayen) cùng hơn 2.500 lính viễn chinh Mỹ cuối cùng và lính chư hầu đã rút khỏi nước ta dưới sự kiểm soát của các sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ban liên lạc quân sự bốn bên. Cuộc chiến tranh lâu dài nhất, tốn kém nhất, mất lòng người nhất trong lịch sử nước Mỹ đã kết thúc như thế!

Báo cáo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ quốc phòng) tại Kỳ họp thứ Năm, QH Khóa IV ngày 24.12.1974 được coi như một cuộc tổng kiểm tra, đánh giá tình hình chuẩn bị mọi mặt cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975, đánh cho ngụy nhào. Theo quyết sách của QH và Chính phủ ngày 23.12.1974 về chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam thì trong dự toán ngân sách nhà nước năm 1975 khẳng định “Đã bảo đảm các yêu cầu của công cuộc củng cố quốc phòng chi viện tiền tuyến và làm nghĩa vụ quốc tế...”. Về nhân lực, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 161-NQ/TW ngày 30.6.1967 của Bộ Chính trị về Công tác lao động (thời chiến), Nghị quyết chỉ rõ, “Ra sức thỏa mãn nhu cầu bổ sung quân số cho các lực lượng vũ trang trong mọi tình huống. Để tăng cường lực lượng chiến đấu, chúng ta cần tăng thêm bộ đội chủ lực đến một mức độ cần thiết...”. Theo đó, chỉ trong một thời gian, cả chục vạn người đã được chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Từ tình hình trên, báo cáo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận định, “Có thể nói chưa bao giờ trên chiến trường miền Nam có một lực lượng vũ trang cách mạng lớn mạnh như ngày nay và cũng chưa bao giờ lực lượng so sánh có lợi cho cách mạng như ngày nay”, và Đại tướng kết luận, chúng ta “Làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với đồng bào miền Nam ruột thịt”.

Cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc lâu dài, gian khổ và nhiều hy sinh của chúng ta đã hoàn toàn thắng lợi. QH thống nhất của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa VI, Kỳ họp thứ Nhất đã trịnh trọng tuyên bố, “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi oanh liệt nhất trong lịch sử lâu dài chống ngoại xâm của dân tộc ta. Nó mở ra một trang sử mới của Tổ quốc. Từ nay nước ta là một nước vĩnh viễn độc lập, thống nhất.

Thể hiện ý chí và tình cảm của toàn dân ta, cuộc Tổng tuyển cử thắng lợi ngày 25 tháng 4 năm 1976 khẳng định chân lý “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.

Chúng ta đã thực hiện trọn vẹn lời căn dặn trước lúc đi xa của Bác, “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Những quyết sách đúng đắn với ý nghĩa trọng đại của QH về nhân tài vật lực và các nhu cầu thiết yếu cho công cuộc chiến đấu, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã góp một phần vô cùng quan trọng trong thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta.

Ts. Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội