Hoạt động của HĐDT, UB của Quốc hội & Ban của UBTVQH

Hội thảo về các vấn đề dân số mới nổi

Hội thảo về các vấn đề dân số mới nổi

Ngày 21.9, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã tổ chức Hội thảo khu vực phía Nam “Đại biểu dân cử với các vấn đề dân số mới nổi” nhằm cung cấp thông tin cho đại biểu dân cử về thực trạng dân số Việt Nam sau Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, thực trạng mức sinh, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số và vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam. Hội thảo cũng là diễn đàn trao đổi, thảo luận và đưa ra những kiến nghị liên quan để hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số trong giai đoạn tới.

Xem tiếp...

Quốc hội

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Theo bạn bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV vào ngày nào

PHÓNG SỰ ẢNH