Quảng Trị: Hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score 

Xem với cỡ chữ

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VII đã thông qua Nghị quyết Hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2023, có tính đến năm 2025. Theo đó, các chính sách được hỗ trợ gồm: Khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân do đơn vị khảo sát độc lập thực hiện. Duy trì hoạt động đường dây nóng 1800.8081 tại trụ sở HĐND tỉnh, tổng hợp, theo dõi, giám sát, giải đáp, xử lý thắc mắc của người dân và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh tại các đơn vị y tế. Hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung sáng kiến, thu hút và khuyến khích nhiều người tham gia. Hỗ trợ cho các bộ, công chức, nhân dân trực tiếp tham gia triển khai sáng kiến với định mức 500.000 đồng/người/tháng. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2020 - 2023 dự kiến 1.785 triệu đồng do ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán đặc thù chi ngân sách của HĐND tỉnh hàng năm; ngoài ra, bệnh viện, trung tâm y tế huy động nguồn lực khác hỗ trợ cho triển khai sáng kiến đạt hiệu quả tại cơ sở.

HOÀNG MAI