Quảng Trị: Hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã thôi việc do dôi dư 

Xem với cỡ chữ

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã thôi việc hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn. Theo đó, cán bộ, công chức cấp xã thôi việc ngay hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do dôi dư khi sắp xếp lại bộ máy, ngoài được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; về chế độ thôi việc; chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác, được hỗ trợ 1 lần bằng 6 tháng tiền lương và phụ cấp hiện hưởng. Kinh phí thực hiện từ dự toán thường xuyên được phân cấp quản lý cho các địa phương theo quy định hiện hành và nguồn cải cách tiền lương. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngày 5.8.2020.

HOÀNG MAI